Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Projecten 09-04
Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Vandaag – dinsdag 9 april – hebben wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) en CEO van het Havenbedrijf Boudewijn Siemons het startsein gegeven voor de bouw van Ferro Offices op het voormalige Ferro-terrein in het Galileipark in M4H. Het ontwerp van GROUP A transformeert het Ferro-kantoor in een duurzaam verzamelgebouw dat met hergebruik van het bestaande casco, een grotendeels biobased gevel, energielabel A++++ én pv-panelen op het dak recht doet aan de duurzaamheidsambities van de beoogde vastgoedontwikkelingen in het gebied. 

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Deze transformatie wordt hét visitekaartje van M4H Rotterdam (Merwe-Vierhavens), dat samen met RDM Rotterdam het Rotterdam Makers District vormt. Hier werken gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijk aan een geheel nieuw gebiedsconcept, waar straks wonen, onderwijs en werken samengaan. Ferro Offices wordt de plek voor de nieuwe generatie (maritieme) maakbedrijven binnen de thema’s energietransitie, mobiliteit en circulariteit.

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Hergebruik casco Ferro-kantoor

Het gebouw is een herbestemming van het voormalige Ferro-kantoor uit 1969. Hergebruik van het casco staat centraal in het ontwerp. Hiermee is de CO2-uitstoot met een geschatte 75 procent verminderd ten opzichte van volledige nieuwbouw. Door gebruik te maken van het draagvermogen van het casco is een extra verdieping toegevoegd aan het bestaande volume. De gevel aan de zuidkant is teruggelegd om buitenruimte te creëren en op een natuurlijke manier de inval van dag- en zonlicht te regelen. Met de houten gevel en begroeiing op de balkons biedt het gebouw een warm contrast met de industriële omgeving.

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Inspirerend werklandschap

Een ruim collectief gebied vormt het hart van het multi-tenant kantoor met bedrijfsruimte waar ontmoeting wordt gestimuleerd. Door het gebouw van binnenuit te openen ontstaat een vide die daglicht tot diep in het gebouw brengt en de entree accentueert. Hier verbindt een sculpturale trap de flexibel opgezette kantoorvloeren. Het entreegebied biedt ruimte voor programmering met een houten tribunetrap en koffie- & lunchbar.

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Betrokken in het gebied 

Voor het ontwerp van Ferro Offices is GROUP A geselecteerd dat gevestigd is in het nabijgelegen Keilepand. Het architectenbureau is nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van M4H’s Rotterdam Makers District, heeft veel kennis in het verduurzamen van historische panden en speelt een actieve verbindende rol in het gebied. Als onderdeel van het Keilecollectief agendeert GROUP A ruimtelijke vraagstukken, die de ontwikkeling van M4H raken, in tentoonstellingen en debatten.

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam

Duurzaam kantoorgebouw 

Het pand conform Breeam-NL-outstanding ontwerpcertificaat wordt gebouwd volgens de Beng-normen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) en wordt gasloos opgeleverd. En met een ‘all electric’ bouwplaats wordt ook tijdens de bouw de uitstoot geminimaliseerd. Dura Vermeer Bouw Heyma is verantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp. Ferro Offices wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 opgeleverd. 

Start transformatie Ferro in M4H Rotterdam