Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

Actueel 26-03-2020
Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

Voor het nieuwe TNO Lab voor Bouwinnovatie, heeft Group A de testhallen en laboratoria binnen één gebouw samengebracht, met als uitgangspunt dat openheid, de motor achter gezamenlijke innovatie is. Deze open werkomgeving is het resultaat van een samenwerking tussen eindgebruiker TNO, ontwikkelaar Stone22, GROUP A en belegger a.s.r. real estate.
Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

In het laboratoriumcluster op de vernieuwde TU Campus wordt onderzoek gedaan dat is gericht op levensduurverlenging en innovatie op het gebied van materialen, energie en constructies. Dit onderzoek vindt plaats in een testhal en een labruimte. Deze tweedeling in het cluster is uitgesproken vormgegeven. De grote testhallen bevinden zich in het oostelijk deel van het gebouw, waar de semitransparante gevel een blik van buiten gunt op de testactiviteiten binnen. De ondersteunende laboratoria en werkruimtes bevinden zich op de begane grond in het westelijk deel. Op de verdieping hierboven bevinden zich de technische installaties en hergebruikte klimaatcellen, een belangrijk onderdeel van TNO’s onderzoekpraktijk. De gevel is qua duurzaamheid slim ontworpen. De open-dichtverhouding in de gevel beperkt namelijk de opwarming van het gebouw en reduceert zo de benodigde koeling.

Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

Levendigheid
 door ontwerp Group A

De transparante, dubbelhoge corridor, die de gebouwdelen verbindt, is naast verkeersruimte vooral dé plek waar de technische innovaties zichtbaar zijn voor passanten, bezoekers en werknemers. De kantoor- en labruimtes op de verdieping komen uit op bordessen, ‘hangend’ in de centrale corridor. De coffeecorner, eveneens ‘hangend’ in deze hoge ruimte, is hier de ontmoetingsplek. Hiervandaan zijn de bewegingen van de testhal naar de labruimte en andersom zichtbaar en zorgen voor levendigheid in deze open werkomgeving.

Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie
Legenda
Belegger a.s.r. real estate
Ontwikkelaar Stone22
Opgave Nieuwbouw
Locatie Huismansingel, TU Delft Campus-Zuid
Functie Onderzoeksgebouw TNO
Typologie Industrie, Laboratorium, Het nieuwe werken
Start ontwerp December 2018
Start bouw April 2020
Verwachte oplevering Februari 2021
Renders Group A

Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

www.groupa.nl

Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie

Group A ontwerpt laboratorium voor bouwinnovatie