Whitepaper geluidsbewust ontwerpen van Forbo Flooring

Pas later op de avond, als de wereld langzaam verstomt, is merkbaar hoeveel geluiden de stilte normaliter verstoren. De gemiddelde leef- en werkomgeving is levendig, maar teveel geluid kan zorgen voor concentratiestoornissen, slechtere prestaties en zelfs gezondheidsproblemen. Forbo Flooring schreef daarom een whitepaper over geluidsbewust ontwerpen, die laat zien hoe geluidsoverlast kan worden voorkomen.
Whitepaper geluidsbewust ontwerpen van Forbo Flooring | Project & Interieur
Whitepaper geluidsbewust ontwerpen van Forbo Flooring | Project & Interieur
Whitepaper geluidsbewust ontwerpen van Forbo Flooring | Project & Interieur
Whitepaper geluidsbewust ontwerpen van Forbo Flooring | Project & Interieur

In de whitepaper Geluidsbewust Ontwerpen wordt onder meer ingegaan op de achtergrond van geluidsoverlast. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortbewegen door de lucht. Kort door de bocht, zijn er drie vormen van geluid die overlast kunnen veroorzaken, te weten: luchtgeluid, loopgeluid en contactgeluid. Vooral bij de laatste twee spelen wanden, plafonds en vloeren een rol in het verminderen van geluidshinder. Zo is de akoestiek in een ruimte voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de absorptie van dat geluid door de wanden, plafonds en vloeren.

Inhoud whitepaper Geluidsbewust Ontwerpen

Ruwe en zachte oppervlakken absorberen geluid, daar waar gladde en harde oppervlakken het geluid eerder reflecteren. Wanneer veel geluid wordt gereflecteerd, ontstaat er nagalm. In een enkel geval – zoals een hele grote ruimte of zaal – zijn deze reflecties gewenst voor verstaanbaarheid over grotere afstand. In het algemeen geldt echter dat de reflectie van geluid en nagalmtijd het beste gereduceerd kunnen worden omdat je elkaar anders slecht verstaat (en niet kunt focussen).

Combinatie als ideale oplossing

Als we naar de vloer kijken, ligt het voor de hand om tegels en hout zoveel mogelijk te vermijden. In ruimtes waar je je echt goed wilt concentreren, is tapijt zoals Flotex, Tessera of Naaldvilt een aanrader. Daarnaast levert Forbo Flooring, dat eerder al een webinar organiseerde over kleuren, ook harde akoestische vloeren zoals Marmoleum of vinyl, die het contact- en loopgeluid tot wel 20 dB reduceren. Vaak is een combinatie van zachte en harde vloeren de oplossing, afhankelijk van de functie van de ruimte. Verder raadt Forbo een product als Bulletin Board prikbord aan voor de muur. Dat absorbeert niet alleen geluid, maar is ook nog eens decoratief en functioneel.

Meer informatie: forbo-flooring.nl/akoestiek. Voor gratis ontwerpadvies zie: forbo-flooring.nl/ontwerpservice.