Wessel de Jonge treedt toe tot bestuur NRP

Prof. ir. Wessel de Jonge is per 1 juli benoemd tot algemeen bestuurslid van NRP (Nationaal Renovatie Platform). Hij volgt daarmee Hans de Jonge op (voormalig ceo Brink Groep en emeritus hoogleraar TU Delft). De Jonge treedt zowel toe vanuit zijn functie als directeur van NRP-partner WDJArchitecten in Rotterdam als vanuit zijn aanstelling als hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20ste eeuws erfgoed.
Wessel de Jonge treedt toe tot bestuur NRP   | Project & Interieur
Wessel de Jonge treedt toe tot bestuur NRP   | Project & Interieur

Naast een brede ervaring in herbestemming van historische gebouwen als praktiserend architect heeft hij een academische achtergrond op het gebied van erfgoed en ontwerp. Wessel de Jonge wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de NRP Academie, een opleiding in samenwerking met de Sectie Heritage & Architecture van de TU Delft voor professionals in de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving.

Schat aan kennis en ervaring met Wessel de Jonge

Het bestuur van NRP is verheugd met de aanstelling van De Jonge. Voorzitter van NRP Bart Krol: “Wij zij zeer vereerd om een gerenommeerd expert als Wessel de Jonge in ons bestuur te mogen verwelkomen. Hij behoort al jaren tot de onbetwiste top als het gaat om restauratie en herontwikkeling. Wessel is een gepassioneerd architect, met een hart voor transformatie, herbestemming en renovatie en heeft een sterke drive om de bestaande gebouwde omgeving een veel grotere rol te geven in de grote transitieopgaven. Met zijn komst voegen we een schat aan kennis en ervaring toe aan het bestuur en het NRP netwerk. Daar zijn we heel blij mee.”

Fundamenteel andere aanpak en werkwijze

De Jonge: “Ik ben blij om de komende jaren als NRP bestuurslid een bijdrage te kunnen leveren aan het nog steviger op de maatschappelijke agenda zetten van transformatie en renovatie. De grote transitieopgaven zoals de nieuwe woningnood, energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie vragen een fundamenteel andere aanpak en werkwijze van de bouw- en vastgoedsector en de overheid. Om deze nieuwe werkwijze te faciliteren zijn opleidingen onontbeerlijk. De NRP Academie geeft hier een adequaat antwoord op. Door de koppeling van wetenschap aan de praktijkkennis van de NRP partners, is een state-of-the-art opleidingsaanbod ontwikkeld. Ik zet mij er graag met veel energie voor in om de NRP Academie inhoudelijk nog sterker en relevanter te maken en tegelijkertijd de opleiding meer bekendheid te geven, want ze biedt een meerwaarde die het waard is om te promoten.”