Werkvoorraad architecten nog steeds onder niveau 2022

Werkvoorraad architecten nog steeds onder niveau 2022

Bureaus zijn dit najaar iets positiever over de vooruitzichten voor het aantal nieuwe opdrachten en de omzet. De gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus steeg naar 4,9 maanden, maar ligt nog steeds ruim onder het niveau van 5,9 maanden in voorjaar 2022. Nieuwbouwwoningen blijven onder druk staan, terwijl transformaties en renovaties toenemen. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2023.

Werkvoorraad architecten nog steeds onder niveau 2022

Ondanks de gestegen werkvoorraad verwachten bureaus dit najaar minder werk in nieuwbouwprojecten. Bijna 34 procent verwacht een afnemend belang hiervan. Bij 55 procent van de bureaus is de verwachting dat transformaties en renovaties juist gaan toenemen.

Werkvoorraad architecten nog steeds onder niveau 2022

Meerdere productiebelemmeringen

Van alle architectenbureaus ervaart 63 procent productiebelemmeringen, wat vergelijkbaar is met de laatste twee metingen. De belemmeringen zijn iets verschoven, waarbij de meeste voortkomen uit onvoldoende opdrachten, trage besluitvorming en vergunningverlening bij vooral gemeentelijke overheden. Ten opzichte van afgelopen voorjaar worden onvoldoende opdrachten iets minder vaak als belemmering gezien, maar dit blijft voor 43 procent van de bureaus een belangrijk knelpunt.

Flinke verschillen tussen architectenbureaus

Bijna 41 procent van de bureaus verwacht een daling van de opdrachten en 38 procent een daling van de omzet. In 16 tot 23 procent van de gevallen verwachten bureaus een toename van het aantal nieuwe opdrachten en hun omzet. Van alle bureaus verwacht 21 procent een afname en 10 procent een toename wat betreft het aantal medewerkers voor heel 2023. Hierbij verwacht 34 procent een toename van hun tarieven, terwijl 10 procent verwacht juist dat hun tarieven gaan dalen.

Grote mate van complexiteit

Het oplossen van de huidige woningbouwvraag is zeer complex. Het woningtekort is groot, en tegelijkertijd moeten we ook voorzichtig omgaan met de ruimte die we hebben in Nederland. Architecten zijn als geen ander in staat om integraal aan oplossingen te werken. Zij kunnen de realisatie van projecten versnellen, tegelijkertijd duurzame oplossingen bedenken, waarbij schaarse budgetten zorgvuldig worden ingezet.