Vlijmscherpe ontwerpkeuzes met Sweco Design Challenge

Architecten- en ingenieursbureau Sweco heeft met de Sweco Design Challenge de samenwerking met de creatieve sector verder versterkt. Drie ontwerpers (Studio 1:1, Rombout Frieling Lab en Olifantenpad CS) hebben in deze opdracht de publieke ruimte totaal anders ontworpen. Niet de functionele beheersbaarheid is hierin leidend: vitaliteit en het sterk veranderende klimaat staan hierin centraal. Schaduwplekken veranderen in groene kamers tegen hittestress, parken krijgen ligplekken om te werken, en neurofeedback zorgt voor vlijmscherpe ontwerpkeuzes, aldus het bedrijf. 
Vlijmscherpe ontwerpkeuzes met Sweco Design Challenge | Project & Interieur
Vlijmscherpe ontwerpkeuzes met Sweco Design Challenge | Project & Interieur

Op donderdag 21 oktober koos het selectiecomité van de Sweco Design Challenge ‘Shadow Spaces’ van Studio 1:1 tot ‘Design in Residence’, dat in samenwerking met Sweco in 2022 verder wordt uitgewerkt. Lucas Zoutendijk van Studio 1:1: “Ik heb hier heel veel zin in, en kijk er enorm naar uit samen aan de slag te gaan. Let’s go!”
Dit circulaire concept valt op door het benutten van het potentieel in de publieke ruimte: de ongebruikte ruimte onder viaducten. Dit idee gaat uit van dat wat er al is, zonder dat er iets nieuws voor hoeft te komen. Het heft daarnaast de barrières in steden op, door met viaductontwerp de stadsdelen juist te verbinden – en mensen met elkaar in contact komen. Met dit design als vertrekpunt werken Studio 1:1 en Sweco samen aan de praktische uitwerking op het gebied van onder meer techniek, ecologie & biodiversiteit. Hiervoor deelt Sweco tijd en kennis, en maakt de directe koppeling met projecten. Dit concept sluit bijvoorbeeld goed aan bij opdrachten voor ProRail, Rijkswaterstaat en steden. Sweco, dat ook betrokken was bij de realisatie van AZ Zeno Knokke-Heist, ziet dit idee dan ook direct als de nieuwe standaard voor projecten in de praktijk.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe inrichting, nieuwe perspectieven

De uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, hittestress en vereenzaming, vergen alle perspectieven die er zijn. Zeker nu: gezien de immense bouwopgave, de schaarste van ruimte en de druk op energiebronnen is ‘omdenken’, nodig. Samenwerking met anderen, maar ook een nieuwe inrichting van de stad zijn belangrijke oplossingsrichtingen.

Creativiteit vereist in Sweco Design Challenge

Om tot deze noodzakelijke veranderingen te komen om de wereld leefbaar te houden is een nieuwe manier van denken, beslissen en bouwen nodig. Sweco zoekt daarom continu naar nieuwe invalshoeken: om beter en sneller bij te dragen aan duurzame samenlevingen en toekomstbestendige steden. Daarom werkt het bureau in Sweco Design Challenge-opzet samen met Dutch Design Foundation. Tijdens een What if Lab zijn designers uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen voor het ontwerp van de stad: ontwerp de stad als ontmoetingsplek die het buitenleven en de verbinding tussen mensen volop aanmoedigt.