Vier toekomstscenario's in coronatijd van BNA

BNA heeft nieuwe toekomstscenario’s ontwikkeld waarin de mogelijke gevolgen van de coronapandemie voor de architectenbranche en de architectenbureaus zijn verkend. Deze zijn in twee afzonderlijke publicaties uitgebracht. Catch Covid-19 zijn omgevingsscenario’s voor de branche als geheel, waarbij van buiten naar binnen wordt gedacht. Countering Corona zijn doelscenario’s waarbij van binnen naar buiten wordt gedacht.
Vier toekomstscenario's in coronatijd van BNA | Project & Interieur
Vier toekomstscenario's in coronatijd van BNA | Project & Interieur
Vier toekomstscenario's in coronatijd van BNA | Project & Interieur

Eén van de publicaties op het gebied van toekomstscenario’s is Catch Covid-19. Dit zijn vier omgevingscenario’s ontwikkeld voor de architectenbranche in (post-)coronatijd. Hierbij komen vragen aan de orde als: welke invloed zal de coronapandemie op de architectenbranche hebben? Wat gebeurt er bij economische krimp of juist weer groei en wat als de sturing bij de overheid of juist bij de markt ligt? Deze publicatie is bedoeld om te helpen bij de oriëntatie op de nabije toekomst.

Tweede publicatie toekomstscenario’s: Countering corona

Countering Corona is de tweede publicatie. Hierin zijn vier doelscenario’s opgenomen voor architectenbureaus in (post-)coronatijd. Vragen die hierin aan de orde komen zijn: laat je je met je bureau ‘na corona’ primair drijven door waarden of – al dan niet noodgedwongen- door financiën? Geloof je als bureau dat de vernieuwing van de branche vooral in digitalisering zit of juist in de mensen? Deze scenario’s zijn geen voorspellingen, maar beschrijven mogelijke toekomsten die helpen om positie te kiezen. Ze kunnen worden gebruikt om de toekomststrategie van een architectenbureau te bepalen.

Geen voorspellingen, wel strategische instrumenten

Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar een strategisch instrument om mogelijke toekomsten in kaart te brengen en daarover in dialoog te gaan of keuzen voor organisaties of bedrijven te onderbouwen. De toekomstscenario’s zijn exclusief voor BNA-leden, maar zijn ook te bestellen in de BNA Shop.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.