Versoepeling thuiswerkadvies: let op deze vijf aandachtspunten

Het thuiswerkadvies is gewijzigd in: werk de helft van de tijd thuis. Maar na een periode van twee jaar thuiswerken zal het voor veel medewerkers even wennen zijn om terug naar kantoor te gaan. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat bij één derde van de thuiswerkers er in de organisatie (nog) helemaal geen afspraken zijn gemaakt en bij bijna de helft alleen informele afspraken. In een blog stipt Heyday Facility Management vijf aandachtspunten aan om een fijne terugkeer naar kantoor te garanderen.
Versoepeling thuiswerkadvies: let op deze vijf aandachtspunten | Project & Interieur
Versoepeling thuiswerkadvies: let op deze vijf aandachtspunten | Project & Interieur
Versoepeling thuiswerkadvies: let op deze vijf aandachtspunten | Project & Interieur

Aandachtspunt 1: Geef medewerkers ruimte om te wennen
Nu het thuiswerkadvies wordt versoepeld, betekent dit niet dat elke medewerker staat te juichen om weer naar kantoor te gaan. Het is aan de werkgever om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van zijn personeel. Waar de één toe is aan sociaal contact, voelt een ander zich minder prettig in een druk kantoor. Bovendien is het voor veel medewerkers weer wennen om überhaupt naar kantoor te gaan. Het ritme van veel medewerkers is in de afgelopen twee jaar flink veranderd. Het advies van Heyday: heb begrip voor de verschillende wensen van medewerkers en geef ze de tijd om het kantoor weer op te nemen in hun routine.

Aandachtspunt 2: Denk aan de nieuwkomers binnen het bedrijf
In de afgelopen twee jaar zijn veel werknemers van baan veranderd of net begonnen aan hun loopbaan. De kans is groot dat er binnen een organisatie ook medewerkers zijn die (nog) niet of heel weinig op kantoor hebben gewerkt. Voor deze medewerkers is het nu extra wennen om het kantoor onderdeel te maken van hun routine. En de weg te vinden in het pand of de organisatie. Het kan geen kwaad om extra aandacht te schenken aan nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld door ze wegwijs te maken en ze mee te nemen in de werkafspraken die gelden binnen het bedrijf. Een korte opfriscursus voor de rest van het personeel overigens ook niet.

Aandachtspunt 3: Neem de facilitaire services onder de loep
Een lage bezetting op kantoor betekent iets voor de facilitaire dienstverlening in een pand. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze services in de afgelopen twee jaar flink afgeschaald. Als medewerkers de weg naar kantoor weer weten te vinden, moeten deze services worden aangepast op de nieuwe situatie. Die bovendien een stuk onzekerder is. Want wanneer zijn veel medewerkers te verwachten en wanneer niet? Net als voor de medewerkers, zal het voor de dienstverleners ook weer even wennen zijn om zich aan te passen op de nieuwe situatie.

Aandachtspunt 4: Maak formele werkafspraken met medewerkers
Na twee jaar thuiswerken en de steeds veranderende coronaregels is het er voor veel medewerkers niet duidelijker op geworden. Daarnaast blijven medewerkers een deel van hun tijd vanuit huis blijven werken. Hierdoor rijst de vraag: voor welke werkzaamheden is het kantoor geschikt en welke kunnen vanuit huis worden opgepakt? En als medewerkers weer naar kantoor willen komen, hoe wordt er dan voor gezorgd dat ze niet tegelijkertijd op de stoep staan? Om onduidelijkheid en frustratie te voorkomen, vraagt een hybride manier van werken niet alleen om duidelijke, maar ook formele werkafspraken. Een goede spreiding van medewerkers is essentieel om een prettige en veilige werkomgeving te kunnen faciliteren, ook voor een efficiënt gebruik van werkplekken, vergaderruimten en andere faciliteiten. Een werkplekreserveringssysteem kan uitkomst bieden.

Aandachtspunt 5: Denk na over de toekomst en pas de werkomgeving aan
Veel organisaties staan open voor een hybride werkvorm, maar hebben nog geen beleid uitgewerkt en de werkomgeving hierop aangepast. Dit zorgt ervoor dat medewerkers terugkeren in een oude situatie. Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers niet terugvallen in hun oude gedrag, waardoor het momentum wordt gemist. Deze periode kan worden gebruikt om te experimenteren: wat werkt wel of juist niet? Dit is waardevolle informatie voor het opstellen van een duurzame visie.

Versoepeling thuiswerkadvies en de toekomst

Het thuiswerken zal een blijvertje zijn en de vraag naar flexibiliteit — als het gaat om de manier van werken, beschikbare ruimte, faciliteiten en contracten — neemt toe. De toekomst vraagt om een hybride werkcultuur waarin de behoeften van de medewerkers en het type werk centraal staat. Wat betekent dit voor de werkomgeving van een organisatie? De werkomgeving van de toekomst past bij de visie en ambitie van een organisatie én speelt in op de veranderende wereld. Heyday Facility Management, dat eerder al constateerde dat het kantoor steeds meer ‘een clubhuis’ wordt, neemt geïnteresseerden via een gratis workshop mee in alle facetten die een rol kunnen spelen in de toekomstige werkomgeving.