UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum

Het Elysion Consortium is verantwoordelijk gesteld om een nieuw, onderscheidend en hypermodern congres- en conferentiecentrum in Eindhoven te realiseren. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen DVP (Diepenhorst de Vos en Partners) en UNStudio, dat de krachten bundelde met opdrachtgever/exploitant Van der Valk en aannemer Huybregts Relou. Het team is verder aangevuld met Quant Architectuur, het ontwerpteam van Van der Valk en constructeurs van Tielemans. Specialisten op het gebied van theatertechniek en akoestiek (PBTA), MEP-diensten en Breeam (DVP Smart Concepts), bouwkostenadvies (ISIS Bouwadvies) en congresinnovatie (Six Fingers) maken het consortium compleet.
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur
UNStudio in Elysion Consortium voor congrescentrum | Project & Interieur

Het huidige Van der Valk Evenementen- en Congrescentrum bevindt zich aan de rand van een groot parkgebied dat uitstekende verbindingen heeft met zowel Eindhoven Airport als het centrum van de stad. Het Elysion Consortium stelt voor om uit te breiden op deze locatie – waar ook hotel- en restaurantfaciliteiten zijn ondergebracht. Hierdoor kunnen bestaande faciliteiten worden vernieuwd en vergroot, waarbij de impact op zowel het stadscentrum als het milieu beperkt blijft.

Ambities Elysion Consortium

Na een zorgvuldige afweging, en uitgaande van de competitievoorwaarden, hebben op donderdag 29 april jongstleden de leden van de multidisciplinaire beoordelingscommissie allen een positief advies uitgebracht over de Elysion-aanbesteding. Hiermee is de voorlopige gunning toegekend aan het Elysion Consortium. Het consortium heeft de ambitie om de bestaande multifunctionele ruimte uit te breiden tot een totale oppervlakte van 4.000m2. Hier wordt tevens een nieuw, flexibel auditorium met een capaciteit van 1.500 man aan toegevoegd, inclusief een foyer die plaats biedt aan break-out lounges en horecavoorzieningen.

Het ontwerp

Het ontwerpvoorstel voor het Elysion Congress Centre (ECC) van UNStudio, het bureau dat ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van een multifunctioneel en flexibel onderwijsgebouw, draait om vijf architectonische ingrepen:

Impactvol en met respect voor de omgeving
Voor de stad lag de uitdaging in het realiseren van een monumentaal gebouw, terwijl het voor Van der Valk een uitdaging was om te kunnen blijven opereren tijdens het bouwproces. Dit heeft geresulteerd in een unieke ontwerpoplossing, waarbij de uitbreiding van het congrescentrum naast het bestaande gebouw is gesitueerd en het auditorium bovenop het congrescentrum wordt geplaatst. De grote uitkragende constructie van het auditorium maakt het mogelijk om tijdens de bouw het bestaande hotel en congrescentrum volledig operationeel te houden en tegelijkertijd een uniek gebouw te creëren, dat toegang biedt tot groene parken, met uitstekende verbindingen en ruimte voor logistiek.

Een foyer die verbindt

Met houten trappen en verticale groene tuinen fungeert de foyer als de belangrijkste verbinding tussen de begane grond en de verschillende verdiepingen van het gebouw. Deze verticale foyer biedt bezoekers ook meerdere ruimtes om te ontspannen, te werken en elkaar informeel te ontmoeten. Er bevinden zich diverse bars en toegangen tot buitenruimtes. De foyer koppelt de ingangen naar de verschillende congres- en conferentieruimtes aan elkaar. Hier komen tevens alle faciliteiten en belangrijke logistiek bijeen.

Groene omgeving en een duurzame aanpak 

Het ECC is gelegen aan de rand van Genneper Parken, een groot groengebied tussen de ringweg (Brainport Avenue), de High Tech Campus en het stadscentrum. Het project is op verschillende manieren met Genneper Parken geïntegreerd. Zo loopt het parklandschap over het dak heen en onder het verhoogde gebouw door. Bezoekers kunnen aangenaam verpozen op het dak, of onder het gebouw uit de zon, onderweg genietend van een gezond sapje of een koffie. Genneper Parken biedt ook plek aan grote sportaccommodaties die fysieke, mentale en sociale gezondheid bevorderen. In het Elysion-plan wordt ook een deel van het bestaande hotelgebouw gesloopt om de ecologie van het aangrenzende beekdal Tongelreep te versterken. Dit pittoreske beekdal is een belangrijke waterweg met hoge ecologische en cultuurhistorische waarde. De gevel van het congrescentrum is voornamelijk opgetrokken uit hout en glas. Het is de bedoeling dit te combineren met stikstofdioxide-absorberende oppervlakken – een innovatieve nieuwe nanotechnologie die verontreinigingen uit de lucht filtert. De nieuwe gebouwen zullen ook energiepositief zijn, wat wil zeggen dat ze meer energie opwekken dan ze verbruiken. Door gebruik te maken van innovatieve bromide flowbatterijen kan energie worden opgeslagen voor gebruik tijdens piekuren. Op de locatie bevindt zich bovendien het grootste regionale oplaadstation voor elektrische auto’s. De groene doelstellingen van het project zijn aanleiding om een aanvraag in te dienen voor een Breeam Outstanding-certificatie voor het ontwerp.

Een nieuw mobiliteitsknooppunt voor Brainport 

De uitbreiding van de congresfaciliteiten maakt ook een uitbreiding van het aantal hotelkamers, parkeerplaatsen en vrijetijdsvoorzieningen noodzakelijk. Om hierin te voorzien is het plan om een tweede hoteltoren te realiseren, dat zich qua uitstraling richt op sport en recreatie. Het parkeerterrein zorgt voor een uitbreiding van het groengebied en grenst aan het Brainport Avenue. Met gebruikmaking van de bestaande P+R en nieuwe parkeerfaciliteiten wordt een duurzaam mobiliteitsknooppunt gecreëerd. Hiermee kan de locatie niet alleen een van de belangrijkste oplaadpunten voor elektrische auto’s worden, maar ook milieuvriendelijke alternatieven bieden om naar het centrum van Eindhoven te reizen, zoals carpoolen, fietsen en andere slimme vervoersmiddelen.

Een flexibele oplossing om de haalbaarheid te waarborgen
Om de financiële haalbaarheid van de uitvoering te waarborgen, is een concept voor een flexibel en hybride ontwerp van het auditorium met 1.500 zitplaatsen ontwikkeld. Door verschillende configuraties binnen de conferentieruimte te creëren, kan het auditorium worden opgedeeld in vier onafhankelijke vergaderzalen, waarmee kleinere congressen gelijktijdig in het gebouw kunnen plaatsvinden. Wanneer de ruimte op deze manier wordt geconfigureerd, kan het onderste auditorium dankzij de inschuifbare stoelen ook als feestzaal worden gebruikt terwijl de andere conferentieruimtes in gebruik zijn. Een geluidsstudio in het congresgebouw maakt het bovendien mogelijk om hybride online- en live-evenementen te organiseren. Voor de hoofdconstructie van het auditorium is gebruik gemaakt van een combinatie van hout en staal. Een grote glaswand biedt bezoekers van het auditorium een spectaculair uitzicht op de skyline van Eindhoven.

Oplevering in 2025

Het nieuwe congrescentrum maakt onderdeel uit van de Regio Deal Brainport Eindhoven, waarmee 7 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de realisatie ervan. De nieuwe faciliteit moet in 2025 worden opgeleverd.