Tweejarige cao voor meubelindustrie en interieurbouw

Actueel 18-01-2023
Tweejarige cao voor meubelindustrie en interieurbouw

Zowel Koninklijke CBM als de vakbonden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van 25 november jongstleden. Daarmee is er definitief een tweejarige cao tot stand gekomen voor werknemers uit de meubelindustrie en interieurbouw.
Tweejarige cao voor meubelindustrie en interieurbouw

Uit de nieuwe cao voor de meubelindustrie en interieurbouw is bepaald dat op 1 februari 2022 de lonen met 3 procent omhooggaan en op 1 januari 2023 met 3,25 procent. Verder kunnen werknemers, die fysiek zwaar belastende werkzaamheden hebben verricht, vanaf 1 januari 2022, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 65-jarige leeftijd vervroegd uittreden. Op 1 januari 2022 start ook het nieuwe loongebouw (zie afbeelding). Dit loongebouw sluit beter aan op de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarden in de sector, het biedt werkgevers meer houvast en werknemers meer perspectief. Verder wordt er ook in de komende jaren geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid, opleiding en scholing.

Tweejarige cao voor meubelindustrie en interieurbouw

Volledig overzicht cao meubelindustrie en interieurbouw

De afspraken houden het volgende in:
* Een cao met een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
* Gedurende deze looptijd worden de daadwerkelijk betaalde lonen en de lonen in de loonschalen op 1 februari 2022 met 3 procent en op 1 januari 2023 met 3,25 procent verhoogd.
* Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw minimum functie- en loongebouw ingevoerd op basis van de ORBA-systematiek. Aan de functiegroep A t/m E worden F en G toegevoegd.
* Met ingang van 1 januari dient iedere werknemer conform het functiegebouw ingedeeld te worden op basis van ervaringsjaren in de bovengelegen trede in de van toepassing zijnde functiegroep. Werknemers kunnen er bij de toepassing van de vernieuwde loontabellen in loon niet op achteruitgaan.
* Beloning conform het loongebouw vindt intern plaats op basis van een beoordelingsstructuur of bij gebreke daaraan op grond van ervaring.
* Werknemers die in 2022 in functietrede 0 of 1 ingedeeld worden krijgen er bij de eerstvolgende tredeverhoging 2 ervaringstreden bij.
* De kilometervergoeding om met de eigen auto naar een klus of karwei te rijden wordt verhoogd naar € 0,35.
* De bepalingen uit de cao zijn niet van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
* Ter bevordering van de gezondheid is het verplicht elke drie jaar een uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor fysieke check, aan te bieden aan werknemers.
* De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per thuis gewerkte dag.
* Uitzendkrachten dienen een beloning van het uitzendbureau te ontvangen die gelijk is aan de beloning (o.a. vergoeding voor overwerk/ploegendiensten en vakantie-/ ATV dagen) van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlenende onderneming.
* De CAO Sociaal Fonds Meubel wordt verlengd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.
* De mogelijkheid om een woon-werkreiskostenregeling in de cao op te nemen wordt gedurende de
looptijd onderzocht.

Tweejarige cao voor meubelindustrie en interieurbouw

KlusVisie.nl biedt actualiteit voor professionals uit de klussen- en onderhoudsbranche. De rubriek Klussen biedt klustips, nieuws over klussen en nog veel meer.