Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede

Na ruim vijf jaar wordt het gebouw ‘Tijdelijke Rechtbank Amsterdam’ verplaatst naar een nieuwe locatie. Gisteren begon de demontage en naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen op het ‘Kennispark’ (gebied Business & Science Park/Campus UT) in Enschede.
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede | Project & Interieur
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede | Project & Interieur
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede | Project & Interieur

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is ontworpen als tijdelijk onderkomen voor de rechtbank en bevat nu specifieke publieksfuncties, zittingszalen, ruimtes voor de rechtelijke macht en ophoudruimtes voor verdachten. Nu de nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, verplaatst het tijdelijke gebouw volgens plan naar zijn nieuwe locatie. Het project is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd door dpcp bv; een samenwerking tussen cepezedprojects en Du Prie bouw & ontwikkeling. Woensdag 30 juni vond de sleuteloverdracht plaats, van het RVB terug aan dpcp. Dat moment luidde de nieuwe fase van het gebouw in.

Verspilling van materiaal en energie tegengaan

Het project is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd door dpcp bv; een samenwerking tussen cepezedprojects en Du Prie bouw & ontwikkeling. Het ontwerp is van architectenbureau cepezed en Du Prie was verantwoordelijk voor de uitvoering. De demontabele constructie is samen met IMd Raadgevende Ingenieurs ontworpen, het bureau dat ook betrokken was bij de realisatie van een nieuw werkgebouw voor Liander. Het verplaatsen van het gebouw is onderdeel van de strategie van dpcp om verspilling van materiaal en energie tegen te gaan en het gebouw hoogwaardig te hergebruiken. De Tijdelijke Rechtbank is daarmee een bijzonder voorbeeld van circulair bouwen. Deze voorbeeldrol wordt bevestigd door de vele publicaties erover en de prijzen die het ontwerp ontvangt.

Tijdelijke Rechtbank ontworpen voor verplaatsing

De Tijdelijke Rechtbank is ontworpen en gebouwd om te worden verplaatst. De opdracht betrof een DBMR-opdracht: Design, Build, Maintain & Remove. Tijdens het ontwerpproces waren de R-ladder van circulaire prioriteiten en de ‘shearing layers’ van Stewart Brand leidend. Er is met name ingezet op de aspecten Refuse, Reduce en Reuse. Dit is onder meer bereikt door gebruik te maken van droge verbindingen en onderscheid te maken tussen het generieke casco en de specifieke inbouw.
Voor de verplaatsing heeft dpcp de expertise en ervaring ingeschakeld van Lagemaat uit Heerde, een bedrijf met gedegen ervaring in de- en remontage van gebouwen. Aan de hand van een unieke codering gebaseerd op het 3d-model en een 3d-scan is de precieze positie van ieder onderdeel bekend. Kleinere elementen worden in containers vervoerd en grotere, zoals de loopbrug, worden direct op vrachtwagens geladen. In Enschede wordt het gebouw weer volledig geremonteerd. Materialen die niet hergebruikt worden, verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een minimale hoeveelheid wordt hoogwaardig gerecycled.

Niet alleen duurzaam

De- en remontage van het gebouw is niet alleen duurzaam, maar staat ook garant voor minder overlast dan traditionele sloopwerkzaamheden. De werkwijze en maatregelen om hinder te voorkomen zijn in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Amsterdam opgesteld door Lagemaat en dpcp. In Enschede wordt het gebouw door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel geëxploiteerd als kantoor- en onderzoeksruimte.