Themasessie over hout en stabiliteit van De Bouwcampus

De Bouwcampus van TU Delft organiseert themasessies HOUT over vier kritische ontwerpaspecten die naar voren zijn gekomen in het Bouwcampus-traject Hout in Utiliteitsbouw. Het gaat om de thema’s brandveiligheid, akoestiek, stabiliteit en vocht. De derde informatiesessie vindt plaats op 16 februari en gaat over stabiliteit.
Themasessie over hout en stabiliteit van De Bouwcampus | Project & Interieur

De Bouwcampus heeft als doelstelling om de gebouwde omgeving te verduurzamen en hierin een versnellende rol te spelen. Als het gaat om het gebruik van hout, zien de initiatiefnemers van de themasessies HOUT nu nog een toepassing in iconische, unieke projecten. De Bouwcampus speelt graag een rol om deze kennis breder te verspreiden, ervaring te delen en krachten te bundelen. Om hout als serieuze materiaaloptie toe te voegen en de juiste toepassing ervan te kennen.

Derde themasessie van De Bouwcampus

De derde informatiesessie van HOUT heeft als thema stabiliteit. Twee sprekers leveren een bijdrage vanuit hun expertise. Allereerst Rob Verhaegh, senior structural engineer bij ARUP. Hij vertelt over het project HAUT in Amsterdam en zal daarbij de volgende vragen beantwoorden: welke keuzes zijn gemaakt om de stabiliteit te waarborgen?  Waarom is tot deze keuze, met een betonnen kern, gekomen? Welke andere opties zijn verkend? 
De tweede spreker is Walter van Adrichem; raadgevend ingenieur bij Royal HaskoningDHV. Voor het gebouw Monarch IV* in Den Haag is Van Adrichem tot een ontwerp gekomen dat géén betonnen kern heeft. Hij legt uit hoe hij tot deze keuze is gekomen en wat zijn oplossing voor het stabiliteitsvraagstuk is.

Tijden en aanmelding

De Informatiesessie vindt plaats op dinsdag 16 februari, van 10:00 tot 11:00 uur, online via ZOOM. De daaropvolgende verdiepingssessie vindt plaat op dinsdag 23 februari van 10:00 tot 11:00 uur, online via de Virtuele Bouwcampus. Aanmelden voor deze sessies kan hier.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.