Stedenbouwkundige Ton Schaap winnaar van 43ste BNA Kubus

De 43ste BNA Kubus 2021 gaat naar stedenbouwkundige Ton Schaap (1952). De jury roemt Schaap voor het leiderschap dat hij als supervisor al meer dan dertig jaar aan de dag legt in de gebiedsontwikkeling in met name Amsterdam. Schaap heeft als opdrachtgever vanuit de stedenbouw bijgedragen aan aansprekende en samenhangende gebiedsontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige architectuur mogelijk gemaakt. Volgens de jury vormt dit ‘oeuvre’ een goed uitgangspunt voor een discussie over hoe nieuw elan te geven aan hedendaags opdrachtgeverschap. Deze zal dan ook worden gevoerd tijdens de uitreiking van de Kubus tijdens de BNA Architectendag op 4 november.
Stedenbouwkundige Ton Schaap winnaar van 43ste BNA Kubus | Project & Interieur
Stedenbouwkundige Ton Schaap winnaar van 43ste BNA Kubus | Project & Interieur
Stedenbouwkundige Ton Schaap winnaar van 43ste BNA Kubus | Project & Interieur

Om tot Ton Schaap als winnaar te komen, was de jury vanaf het begin van haar beraadslagingen ervan overtuigd dat de ontvanger van de BNA Kubus gezocht diende te worden in de sfeer van gebiedsontwikkeling, als bekroning van het leiderschap dat hij of zij heeft getoond in stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Nederland kent een sterke traditie in publiek opdrachtgeverschap, met hoogwaardige bebouwde leefomgeving en architectuur als resultaat. Die traditie is de laatste jaren danig verwaterd. Voor het creëren van een stedelijke omgeving is goede regie, maar vooral vakmanschap en leiderschap van belang, nu schort het daar vaak aan. De jury zocht voor haar bekroning dan ook naar personen die in gebiedsontwikkeling juist daarmee aansprekende resultaten hebben bereikt. Ze meent deze in de figuur van stedenbouwkundige Ton Schaap te hebben gevonden.

‘Professionals als Ton Schaap hard nodig’

Met de toekenning van de BNA Kubus wil de jury onderstrepen dat professionals als Ton Schaap hard nodig zijn. Personen die leiderschap aan de dag leggen, partijen weten te verbinden, eigenaarschap voor de opgave opeisen en in staat zijn hun weg te kiezen binnen een operationele en organisatorische context. De jury wenst iedere gebiedsontwikkeling iemand als Ton Schaap toe. In samenspel met Schaap zal een debat plaatsvinden over ‘de supervisor van morgen voor de stad van morgen’ tijdens de uitreiking van de Kubus op 4 november. Meer informatie hierover volgt in oktober via de kanalen van BNA.