Samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Algemeen 22-04
Samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft afgelopen week een belangrijke intentieverklaring in ontvangst genomen. Deze verklaring markeert een unieke samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Dit initiatief van BNA is een directe reactie op de noodzaak om de bouwpraktijk te verduurzamen om zo te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. 

Samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

De partners, waaronder opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs, aannemers, installateurs en materialenproducenten, bundelen hun krachten om praktische kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe de aangescherpte MPG-eisen tegen medio 2025 effectief kunnen worden geïmplementeerd. Deze toets zal worden geleid door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Het betreft een diepgaand praktijkonderzoek naar representatieve bouwprojecten. Het onderzoek richt zich op het identificeren van knelpunten, kansen en praktische oplossingen die nuttig zullen zijn voor alle ketenpartners en resulteert in praktische ontwerp- en bouwstrategieën voor de verschillende ketenpartners. 

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek vindt een literatuurstudie en een data-analyse van bestaande projecten plaats. Dit zorgt voor een grondige voorbereiding en inzicht in eerder ondernomen studies en resultaten. 

Praktijktoets MPG

De praktijktoets MPG is een aanvulling op eerdere studies die meer theorie- en beleidsgericht waren. De focus ligt nu op concrete projecten en dagelijkse uitdagingen, met uitkomsten die bestaan uit direct toepasbare strategieën en scenario’s voor de implementatie van milieuprestatie-eisen in de bouwpraktijk. 

Deelnemende organisaties zijn: TNO, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Neprom, Aedes, Koninklijke NLingenieurs, Cirkelstad, Dutch Green Building Council, Lente Akkoord 2.0, Veras, IMd, WE adviseurs, en Nieman ingenieurs.