Samenwerking Stichting De Groene Stad en OKRA landschapsarchitecten

Stichting De Groene Stad en OKRA landschapsarchitecten gaan samenwerken aan de positionering van groen binnen de bebouwde omgeving. Met de toetreding van OKRA is nu ook de architectuursector vertegenwoordigd in het partnernetwerk van De Groene Stad. Hiermee is het streven naar vertegenwoordiging van spelers uit alle schakels van de toeleveringsketen in het partnernetwerk bijna volledig ingevuld.
Samenwerking Stichting De Groene Stad en OKRA landschapsarchitecten | Project & Interieur

“Met ons partnernetwerk helpen wij zo veel mogelijk organisaties bij het vergroenen van de stedelijke omgeving.”, aldus Leon Smet, secretaris van stichting De Groene Stad. “Dit gebeurt bij een deel van onze partners, zoals gemeenten, maar ook door onze partners, waaronder kwekers en nu dus ook OKRA landschapsarchitecten.”
OKRA staat bekend om zijn strategische, visionaire ontwerpen waarin prangende vraagstukken worden geadresseerd. De wereldwijde roep om veerkrachtige, gezonde, groene en ‘slimme’ steden motiveert OKRA om nadrukkelijk in te spelen op nieuwe thema’s. Denk aan klimaatbestendigheid en hittebestrijding en nieuwe vormen van mobiliteit, aan wijkeconomie, programmering en levendigheid, aan circulaire ontwerpen waarin efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen, nutriënten, energie en water. Het overkoepelende streven is een ‘gezonde stad’, waarin al die aspecten op een logische en mooie manier samenkomen en elkaar aanvullen.

De Groene Stad belangrijk voor OKRA landschapsarchitecten

“De Groene Stad en haar internationale partners zijn voor OKRA een belangrijk netwerk. Door de gedeelde focus op gezonde verstedelijking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurinclusiviteit kunnen we het belang van groen op nationaal en internationaal niveau samen meer op de kaart zetten”, zo licht Wim Voogt, mededirecteur van het Utrechtse architectenbureau, de recente ontwikkeling toe.
OKRA landschapsarchitecten is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau is gevestigd in Utrecht en telt 35 vaste medewerkers. OKRA werkt al 25 jaar samen met partners en opdrachtgevers aan prijswinnende projecten in binnen- en buitenland die richting geven aan de gezonde stad en aan integrale transformaties van kusten en rivieren. OKRA koppelt visie aan maakbaarheid. De combinatie van conceptuele plannen, vertaald in precieze detailontwerpen en een perfecte uitvoering, is de kernkwaliteit van het Utrechtse bureau.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.