RoosRos wint architectenselectie ROC Mondriaan Leidschenveen

RoosRos won de architectenselectie voor het nieuwbouwproject van het ROC Mondriaan in Den Haag. In het nieuwe, compacte gebouw kunnen drie verschillende scholen zich huisvesten, maar bij de start was nog onduidelijk welke.
RoosRos wint architectenselectie ROC Mondriaan Leidschenveen   | Project & Interieur
RoosRos wint architectenselectie ROC Mondriaan Leidschenveen   | Project & Interieur

Dat was een mooi gesprek met projectleider nieuwbouw van ROC Mondriaan Patrick Bouvy en de projectarchitecten Nathalie Rabouille en Henk de Gelder van RoosRos Architecten, dat ook het ontwerp tekende van het Dr. Knippenbergcollege. Patrick: “We zaten al te lang in een noodgebouw, terwijl het aantal studenten groeide. Deze locatie was goed, vlak bij onze locatie aan de Aspasialaan. We wilden een nieuw onderwijsgebouw dat flexibel is en waar mensen zich prettig voelen. Dat betekent ook dat het gebouw licht en uitnodigend moet zijn, met een diversiteit aan leer- en werkplekken. Tijdens de selectie van de architect was er nog geen Programma van Eisen en was het ook nog niet duidelijk welke scholen hun intrek zouden gaan nemen in het nieuwe schoolgebouw: economie of welzijn, gezondheidszorg of ICT. Dat het een aantrekkelijke, duurzaam te bouwen en flexibele beroepscampus moest worden stond voorop. Dat vraagt om een generiek gebouw waar we een specifieke invulling aan konden geven. RoosRos heeft die complexe opgave in een uiterst flexibel ontwerp vertaald, zodat groei, krimp en wijzigingen van opleidingen of veranderingen in het onderwijs mogelijk is. Dat maakt ons nieuwe ROC zeer toekomstgericht.”

Generiek versus specifiek

De generieke structuur vormt een hoofdthema binnen het ontwerp, zowel functioneel als esthetisch. De structuur faciliteert een vrij-indeelbare plattegrond en vormt een herkenbare basis in de uitstraling van zowel het interieur als het exterieur. We hebben de verschillende lagen, zoals het skelet, de losmaakbare gevel, installaties, binnenwanden en inrichting, zo goed mogelijk van elkaar gescheiden. Op die manier gaan we slim om met de wisselende levensduur van de lagen en vormen zij ten opzichte van elkaar geen belemmering bij toekomstige aanpassingen. Ook in het gevelbeeld komt deze gelaagdheid tot uitdrukking.
De hoofdstructuur vormt de basis en versterkt de verticaliteit van het vier lagen tellende gebouw. Binnen de hoofdstructuur zorgen de verschillende invullingen voor diversiteit in de compositie. Bovendien liggen de hoofd- structuur en invulling niet in hetzelfde vlak, wat de gevel diepte geeft. Dit zorgt voor een intrigerend schaduw- spel.

Adaptief gebouw

De verschillende invullingen repeteren zich rondom het gebouw. Je ziet open en gesloten vlakken, groen in de gevel en daartussen Braziliaans metselwerk. De structuur vertaalt zich ook naar de plattegrond. Nathalie: “Hoe ontwerp je een duurzaam gebouw dat de student en docent maximaal faciliteert, maar dat met het onderwijs meegroeit en in de toekomst gemakkelijk aangepast kan worden? We hebben het gebouw ontworpen op een slim grid van ‘units’. Eén unit is een theorielokaal, een halve unit een instructieruimte of kantoor en anderhalf tot twee units een praktijkruimte of computerlokaal. Op het grid van een halve unit zijn de installaties uitgelegd zodat in de toekomst ruimten zonder grote ingrepen met een halve unit kunnen worden vergroot of verkleind. Dat geeft het gebouw zijn adaptief vermogen.”

ROC Mondriaan: gezond gebouw

Licht, lucht en groen is dominant in en om het gebouw; dat is belangrijk voor het welbevinden van de mens en daarom een hoofdthema binnen het ontwerp. De onderwijslokalen worden expres aan de buitenzijde van het gebouw gerealiseerd om een maximale hoeveelheid daglicht in deze ruimten te verkrijgen. Toch stroomt daglicht niet alleen in de buitenring, maar dankzij de vele daklichten, de binnentuin én een groene patio, zelfs tot diep in het centrale hart van het gebouw binnen. In het hart van het gebouw bevindt zich een groot atrium.
In het centrale hart bevindt zich de tribunezaal, een patio, een binnentuin en meerdere terrassen met werk- plekken. Deze vormen, samen met de ruime hoofdtrap, een ruimtelijk object dat de ruimte vult. Het is een houten volume dat door het gebouw loopt en alle verdiepingen en opleidingen met elkaar verbindt. Het object loopt zelfs via de kantine en tribunetrappen het schoolplein op. Zo zijn binnen en buiten met elkaar verbonden. Daarnaast wordt het ROC Mondriaan natuur inclusief gebouwd, met nestkasten en insectenstenen in de gevel en een divers ecosysteem op het plein, zodat ook insecten, vogels en vleermuizen een plek aan of om het gebouw krijgen.

Een gebouw in co-creatie

Tweede helft 2023 staat hier een flexibele, lichte en groene school, die bijdraagt aan de ontwikkeling én de gezondheid van de studenten. Het hele proces is heel goed onder begeleiding van RoosRos Architecten en Synarchis gevoerd. Nathalie knikt: “We hebben op verschillende niveaus een aantal workshops georganiseerd, waar docenten en andere medewerkers van ROC Mondriaan mee konden denken over thema’s als de gewenste sfeer en het kleurgebruik, de verbinding tussen de verdiepingen en hoe intensief mensen elkaar tegen kunnen komen. Dat zorgt ervoor dat we nog meer uit het gebouw hebben kunnen halen en docenten en medewerkers niet bij oplevering al aan de eerste aanpassing denken.”

Legenda
Opdrachtgever ROC Mondriaan College
Projectmanager Synarchis

Architect RoosRos Architecten
Aannemer Pellikaan
Constructeur Swinn

Bouwfysicus ZRi

Installatieadviseurs BRI Groep en Steegman Elektrotechnie