Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Projecten 18-12
Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Het Radboudumc kent een aantal specialisaties waar het zich internationaal mee onderscheidt, waaronder de behandeling van infectieziekten. Hiervoor is door EGM architecten een afzonderlijk zorggebouw ontworpen, waarin zich de High Level Isolation Unit (HLIU) bevindt. De afzondering creëert een veilige omgeving voor patiënten met een (zeer) besmettelijke aandoening, alsmede een inspirerende, gezonde en vooral veilige werkomgeving.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

De vereiste zorg en begeleiding bij infectieziekten is complex en precair. Het infectieziektengebouw is daarom maximaal functioneel. Het faciliteert het werk van de medewerkers en het herstel van de patiënten. Als uitgangspunten voor ligging en het ontwerp van het gebouw is er primair uitgegaan van borging van veiligheid. Daarbij biedt het gebouw een combinatie van uitzicht en overzicht, waarbinnen de privacy is geborgd. Dit wordt versterkt door een ruime centrale patio die veel daglicht toelaat en een fraaie therapietuin die aansluit op het omliggende groene parklandschap. “We zijn de eerste in Nederland die de langdurige verpleging als afdeling uit het ziekenhuis hebben getrokken en het apart hebben neergezet in een speciaal daarvoor ontwikkeld hightech gebouw”, aldus Guido Hendricks, adviseur medische technologie Radboudumc.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Herkenbare plekken met huiselijke sfeer

Het gebouw, dat zich aan de zuidoostelijke hoek van de Radboudumc-campus bevindt, bestaat uit twee L-vormige vleugels die ten opzichte van elkaar geroteerd zijn. Hiertussen bevinden zich dagverblijven voor de gesloten en open unit en de besloten patio, die dienst doet als buitenruimte voor de gesloten unit. De zuidoostelijke vleugel sluit aan op de stedelijk context van de Erasmuslaan. Deze vleugel omvat de kantoor- en personeelsvoorzieningen, de logistieke ruimten, en in het zuidwestelijke deel de VHK unit (Virologische Hemorragische Koortsen), waarin zich de twee IC-kamers bevinden. De noordwestelijke vleugel omvat de overige patiëntenkamers, waaronder de open afdeling, die toegang biedt tot een woonkamer en de eigen tuin, waar herstellende patiënten een aangename thuisbasis vinden. Geïnspireerd op de diversiteit van de herkomst van patiënten en bezoekers, is het interieur kleurrijk, intiem en toch rustgevend. Zo voelen zij, binnen de context van een zorgintensieve omgeving, een warm welkom in een huiselijke sfeer.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Duurzaam en toekomstbestendig

In het ontwerp van het Infectieziekengebouw is rekening gehouden met een eventuele capaciteitsuitbreiding. Tevens is in het ontwerp een hoge mate van duurzaamheid toegepast. Door de compacte vorm is het energieverbruik zeer laag en daarbij is het gebouw aangesloten op de WKO-installatie van het Radboudumc. Materialen zijn gekozen op basis van de ‘cradle-to-cradle’-eigenschappen, waarin een volledige herbruikbaarheid en een lage milieubelasting zijn gecombineerd.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Drie veiligheidsniveaus

Patiënten zijn onder te verdelen in drie categorieën, elk met een eigen afdeling: 7 kamers voor patiënten met niet-besmettelijke infectieziekten, 8 isolatiekamers voor patiënten waarvan bekend is of wordt vermoed dat zij besmet zijn en één isolatie-unit met 2 Intensive Care-kamers voor patiënten met zeer besmettelijke infectieziekten zoals Ebola of Gele Koorts. Deze unit heeft zijn eigen ambulance-ingang. In geval van een besmettingsuitbraak, zoals een pandemie, kan het hele gebouw gebruikt worden als cohort- en isolatie-unit.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Esthetisch functioneel voor hoger welzijn

Voor de materialisering van het gebouw is gekozen voor een lichtbeige metselwerk waarin reliëf is aangebracht. Het is een hommage aan de op de campus vanouds prominent aanwezige Bossche School, met de herkenbare handtekening die EGM voor het Radboudumc heeft ontwikkeld.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Met duidelijke penanten en vooruitspringende kartelwerkbanden is er rust en eenheid gecreëerd in het gevelbeeld. Het grote dakoverstek is een karakteristiek beeldbepalend element, dat tevens optimale zonwering biedt. De open/dichtverhouding van de gevel en oriëntatie van het gebouw zijn geoptimaliseerd voor zowel een goede daglichttoetreding als beleving van de therapietuin. Het welzijn van patiënten en de mensen die er werken wordt hierdoor optimaal ondersteund.

Radboudumc voegt infectieziektengebouw toe aan de campus

Leidende rol Radboudumc

De HLIU past bij de leidende rol die het Radboudumc heeft op het gebied van de paraatheid bij en de respons op infectie-uitbraken. Het gebouw is nu en in de toekomst ook zeer geschikt om zorgprofessionals te trainen in veiligheidsprocedures rondom isolatieverpleging van zeer besmettelijke patiënten. Artsen, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie leren tijdens een interdisciplinaire real-life scenariotraining hoe ze het beste kunnen samenwerken tijdens deze unieke en zware omstandigheden.