Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren

Met de Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. De Quickscan maakt het vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen.
Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren | Project & Interieur

De Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren is de eerste tool die voortkomt uit het Masterplan Ventilatie. De scan gaat uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. Het hulpmiddel refereert ook aan door REHVA opgestelde aanbevelingen; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling. De tool bevat twee onderdelen: onderdeel 1 bestaat uit een stappenplan inspectie kantoren om gegevens te verzamelen waarmee de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen vast kan worden gesteld. In onderdeel 2 wordt de ventilatiekwaliteit weergegeven aan de hand van verzamelde gegevens uit een bijbehorend Excel rekenblad.

Stappen Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren

De Quickscan herleidt de ventilatiekwaliteit naar de CO2concentratie per ruimte. Aangezien de CO2-concentratie slechts een van de indicatoren is van de ventilatiekwaliteit, moet in de Quickscan op meer onderdelen moet worden getoetst.

Wie de Quickscan toepast, bepaalt of controleert de volgende stappen:
1. Het type van het aanwezige ventilatiesysteem per ruimte;
2. De ventilatiehoeveelheid per ruimte;
3. Het aantal personen per ruimte;
4. De ventilatiekwaliteit per ruimte (met het Excel rekenblad);
5. De mogelijke ruimtebezetting met de ventilatiekwaliteit;
6. De vraag of richtlijnen en aanbevelingen van overheid en REHVA zijn gevolgd.

Initiatiefnemers

De deskundigheid en kennis op het gebied van ventilatie en installatietechniek in gebouwen is al jaren geborgd binnen de verenigingen TVVL, Binnenklimaat Nederland, VCCN en ISSO. Het is een logische stap dat deze partijen onlangs de handen ineensloegen om kennis en tools uit te werken waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. De vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep ‘Vraagbaak corona en gebouwinstallaties’, die sinds maart bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers.