PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Projecten 23-05
PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor. Volgens een systematische werkwijze zijn gebouwonderdelen behouden, elementen hergebruikt of donor materialen toegevoegd. Als referentieproject voor hergebruik in de praktijk van het Rijksvastgoedbedrijf, toont het ‘Kantoor vol Afval’ (KaVA) een kwalitatief alternatief voor de wegwerpcultuur in de bouw. Op 19 juni zal het gebouw feestelijk geopend worden.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Met gerichte ingrepen zijn nieuwe ruimtelijke verbindingen gemaakt in het gesloten cellenkantoor. De ingrepen zijn afgewogen om zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en zo min mogelijk nieuw afval te laten ontstaan. Zowel de nieuwe indeling als de sfeer van het gebouw zijn sterk beïnvloed door dit doel. De in het zicht gebrachte betonstructuur, behouden baksteen en keramische vloertegels geven het interieur patina en een ‘sense of place’.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Hergebruik op locatie

Onderdelen die niet behouden bleven, zijn gedemonteerd, bewerkt en zo veel mogelijk hergebruikt binnen het project. Houten plafonds, muren van gezaagd metselwerk, betonnen lichthappers en de uitbreiding van de keramische tegelvloer zijn hier voorbeelden van. Op natuurlijke wijze mengen deze onderdelen in het materialenpalet en vormen een brug tussen de oorspronkelijke en nieuwe architectuur.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Donorgebouw

Aanvullend zijn extra onderdelen verzameld van andere slooplocaties. Met name een bankkantoor in Amsterdam diende als belangrijkste donorgebouw. Wand- en plafondsystemen, verlichting, klimaatplafonds en luchtbehandelingskasten werden getransplanteerd uit dit grootschalige renovatieproject. Deze componenten voegen een verfijnde kwaliteit toe aan het interieur en vormen een welkom contrast met de ruwe bestaande materialen.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Collagesthetiek

PTSA stelde het ‘kantoor vol afval’ samen als een collage. Gevonden elementen zijn bewerkt en laag over laag ingepast in het ontwerp. De esthetiek komt voort uit het cureren van de beschikbare materialen, het reageren op de bestaande structuur, het verfijnen en verzachten van de vaak ruwe gebruikte elementen en het omarmen van imperfectie. Patronen, zichtlijnen, licht en texturen zijn benut om ruimtes met elkaar te verweven. Daarnaast ontwierp studio Raw Color een kleurenpallet als extra verbindende laag.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Re-entry tapijt

In samenwerking met Studio Simone Post is een tapijt ontworpen dat een effectieve oplossing biedt voor hergebruik van tapijttegels. Door diverse partijen tegels te combineren, te snijden en in een weefpatroon te leggen, vallen onregelmatigheden in verkleuring en slijtage minder op. Het mengen van de restpartijen resulteert in een unieke, gevarieerde vloerafwerking die de werkvloer verbindt.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Het hoofddoel van het project, voldoen aan de vereisten van het klimaatverdrag (Paris Proof) door de focus op hergebruik bij renovatie, is bereikt. De werkwijze verminderde de materiaalgebonden CO2-emissie met 40 procent vergeleken met dezelfde renovatie met nieuwe materialen. Daarbij zijn, naast het behoud van het bestaande gebouw, de ingrepen gerealiseerd met 65 procent hergebruik.

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Projectgegevens:

PTSA ontwierp een 'kantoor vol afval'

Locatie Marinevliegkamp 356 Valkenburg, Katwijk
Programma Kantoren en bijeenkomstruimtes
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Architect Popma ter Steege Architecten
Uitvoering Vink Bouw
Partners IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie) Deerns Nederland (installaties, bouwfysica en brandveiligheid) Vink Bouw (bouwmanagement) Adex (donormateriaalleverancier) Raw Color (kleuradvies) Studio Simone Post (tapijtontwerp)
Bruto oppervlakte 2140 m2
Start ontwerp mei 2022
Oplevering mei 2024