Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol

De ideale eigen werkomgeving maken voor een gerenommeerd projectinrichter die elke dag werkt aan kantoorinrichtingen voor (inter)nationale bedrijven, overheden en instellingen. Die uitdaging kreeg Proof of the sum op basis van een architectenselectie. Verwol bestaat sinds 1976 en is uitgegroeid tot marktleider in systeemwanden, (systeem)plafonds, klimaatplafonds, exclusieve betimmeringen en complete interieurconcepten. Verwol ontwikkelt en produceert zijn compenten grotendeels zelf en heeft kantoren in Opmeer en Delft.
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur
Proof of the sum ontwerpt hoofdkantoor Verwol | Project & Interieur

Proof of the sum benaderde dit project vanuit inzichten en principes op het gebied van kennisdeling binnen een organisatie. De belangrijkste focus was het creëren van een omgeving die kan bijdragen aan het verbreden van het intellectuele kapitaal binnen de organisatie, op een dagelijkse basis. Met oog op reductie van overdrachtsmomenten en fouten.

Multidisciplinaire samenwerking ondersteunen

Op het kantoor in Opmeer werken verkoop, calculatie, werkvoorbereiding en projectleiding samen per divisie. Deze worden ondersteund door marketing, finance, ICT, HR en directie. Het nieuwe kantoorconcept moet de multidisciplinaire samenwerking per divisie maximaal ondersteunen. Een boeiend spanningsveld tussen kennisdeling, korte looplijnen en transparantie aan de ene kant. Maar rust, privacy en concentratie aan de andere kant. 
Als ordenend principe is de metafoor van een middeleeuwse straat gehanteerd. Het bestaande kantoorgebouw (1992) van Verwol, dat onder meer betrokken was bij de realisatie van leeromgeving ALASCA, heeft diepe vloervelden. Aan de gevelzones vinden calculatoren en werkvoorbereiders een rustige werkplek. Dit gebied voor langdurig geconcentreerd werken wordt van het dynamische hart gescheiden door de kantoorruimtes van verkopers en projectleiders. Deze zijn vaker buiten de deur en hebben frequenter intern en extern overleg. In het hart van de plattegrond zijn alle overlegplekken geprojecteerd: stand-up vergaderplekken, vergaderruimtes, wanden om tekeningen op te hangen, digitale schermen voor projectoverleg, vergaderruimtes, koffie-voorzieningen, beschrijfbare wanden en demo-ruimtes voor nieuwe producten. De dynamiek én fijnmazigheid van deze zone creëert de sfeer van een middeleeuwse straat. Drukte, beweging, overleg, onbewuste kennisdeling en trots zijn. Weten waar een collega mee bezig is of welk nieuw project binnenkort gestart wordt gebeurt vanzelf. Achter de ‘gevels’ van deze straat is alle ruimte voor de rust en privacy van de verschillende divisies. Geconcentreerd werken en foutloos engineeren.

Proof of the sum over kennisdeling

Kijkend naar het principe kennisdeling staat in dit project de centrale straat voor socialisatie – niet-geplande bijeenkomsten, korte interacties en spontane gesprekken. Zo ontstaan hier kansen voor medewerkers van verschillende divisies om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Daarentegen bieden de focuszones langs de gevel ruimte voor concentratie, verbreden van eigen kennis en vertrouwen – een extra stimulans om kennis te delen. Het gevoel van bewustzijn van anderen en de visuele verbinding met teamleden, wordt gestimuleerd door gedwongen looplijnen op basis van een strategische positionering van de kantoordeuren. Hoewel leden van hetzelfde team in verschillende omgevingen werken, maken transparante afscheidingen en bewegingspatronen ze bewust van hun teamleden en divisies op dezelfde verdieping.

Ontwerpparameters voor kennisdeling

Visuele toegankelijkheid vormt één van de ontwerpparameters voor kennisdeling. Bij het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor voor Verwol is voor elke locatie in de plattegrond bewust gekeken naar transparantie, doorzichten en visuele relaties.

(Fotografie: Marcel van der Burg, www.marcelvanderburg.com)