Pedrali behaalt UNI ISO 45001:2018 certificering

Actueel 24-01
(Fotografie: DSL Studio,  F. Romano, Ottavio Tomasini)
(Fotografie: DSL Studio, F. Romano, Ottavio Tomasini)

Pedrali heeft de UNI ISO 45001:2018-certificering voor het managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2023 behaald. Pedrali produceert sinds 1963 eigentijds meubilair voor project- en residentieel gebruik in het hoofdkantoor in Mornico al Serio, in de provincie Bergamo, en in zijn fabriek in Manzano, in de provincie Udine.

(Fotografie: DSL Studio,  F. Romano, Ottavio Tomasini)
(Fotografie: DSL Studio, F. Romano, Ottavio Tomasini)

Elk jaar investeert het Italiaanse bedrijf in innovatie, technologie en apparatuur, evenals in gedigitaliseerde productie. Pedrali is er van overtuigd dat het van fundamenteel belang is hoge kwaliteitsnormen, milieubescherming en veiligheid van de werknemers te waarborgen; waarden die het maatschappelijk geëngageerde bedrijf ook hoog wil houden. Het nastreven van verbetering wordt gezien als een integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, en als een strategisch commitment met betrekking tot bredere bedrijfsdoelstellingen.

Pedrali behaalt UNI ISO 45001:2018 certificering

Continue verbetering Pedrali

Om Pedrali’s inzet voor continue verbetering aan te tonen, evenals concrete acties met betrekking tot de kwaliteit van de gebruikte materialen en de productiefaciliteiten, verkreeg het bedrijf al eerder belangrijke systeem- en productcertificeringen voor alle producties en processen op de locaties Mornico al Serio en Manzano. In 2016 behaalde Pedrali de UNI EN ISO 9001:2015 certificering voor de kwaliteit van haar bedrijfsprocessen, met het definiëren van de vereisten om de conformiteit van producten en van het gehele productieproces te waarborgen.

In 2017 behaalde het bedrijf de UNI EN ISO 14001:2015-certificering voor het milieumanagementsysteem, waarbij een reeks van concrete acties werd geïmplementeerd om de impact op het milieu te verminderen. Concrete voorbeelden zijn het gebruik van FSC C114358 gecertificeerd hout uit verantwoord en adequaat beheerde bossen; en het gebruik van coatings op waterbasis die voornamelijk bestaan uit harsen van plantaardige oorsprong; evenals het voltooien van de Corporate Carbon Footprint-beoordeling, waarvoor Pedrali de certificering heeft behaald volgens de UNI EN ISO 14064-1:2019-norm.

Bevestiging

Het behalen van de UNI ISO 45001:2018-certificering voor het managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2023, bevestigt de toewijding van het bedrijf aan een weg die al jaren wordt ingeslagen. Het draagt bij tot de totstandbrenging van een geïntegreerde structuur met managementnormen voor kwaliteit en milieu, eerder verworven. Aangezien Pedrali rekening houdt met gezondheid en veiligheid op het werk een absoluut recht van alle werknemers, een voortdurende verbintenis en een integraal onderdeel van haar opdracht, de verkrijging van deze Erkende certificering bevestigt opnieuw haar engagement. Een van de doelstellingen van de UNI ISO 45001:2018-certificering is de verbintenis van het hele bedrijf om werknemers te beschermen door ziekte en ongevallen te voorkomen en ongewenste gevolgen te verminderen; Aan de groei van een bedrijfsveiligheidscultuur aan te moedigen door een actieve rol te spelen; om de beroepsmatige gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem met het oog op de voortdurende verbetering ervan; belanghebbenden, zowel binnen als buiten het bedrijf; om te investeren in het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk als een onderscheidend en strategisch element van het concurrentievermogen van de onderneming op de markt.

Environment, Social & Governance

Het behalen van de certificering is, naast het waarborgen van de consolidatie van het imago van Pedrali, een stap in de richting van ESG (Environment, Social & Governance) doelstellingen. Het bedrijf besteedt zijn kapitaal en spaargeld aan projecten ter ondersteuning van sociale duurzaamheid, inclusie en het welzijn van werknemers. Deze standaard, met zijn focus op leiderschap, betrokkenheid en actieve participatie van werknemers, versterkt de management- en organisatorische aanpak, om zo de invoering van een bedrijfscultuur te ondersteunen die gezondheid en veiligheid op het werk niet alleen beschouwt als een naleving van de regelgeving, maar als een essentieel onderdeel van werkprocessen en een kans voor algehele verbetering en groei van de bedrijfsprestaties.

www.pedrali.com