Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

Actueel 12-02-2021
Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

De ontwerpsector toonde in 2019 nog een fors groeiende omzet voor zzp'ers en starters. Maar de helft van de ondervraagden in de ontwerpsector zag de omzet in 2020 afnemen. Wat zijn de omzetverwachtingen voor het komende jaar?
Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

Jaarlijks publiceert de BNO de BNO Branchemonitor met de economische prestaties van de ontwerpsector. In de BNO Branchemonitor 2021 wordt gekeken naar de cijfers in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Hoe stond de ontwerpsector ervoor? En hoe gezond was de sector financieel voordat de wereld werd overgenomen door een virus? Tegelijk werd de ontwerpsector bevraagd over de impact van corona op de ontwerppraktijk in 2020 en naar de verwachtingen voor de toekomst.

Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

Verwachtingen ontwerpsector

Uit de respons, die in de tweede helft van 2020 werd verzameld, blijkt dat de deelnemers aan het onderzoek somber zijn over het verwachte bedrijfsresultaat in 2020. De helft van de ondervraagden verwacht een afname van de omzet in vergelijking met 2019. Ondanks dat de gevolgen van de pandemie op dit moment nog niet zijn te overzien, is een deel van de respondenten toch hoopvol gestemd over het huidige jaar 2021: zo’n tweevijfde van alle ontwerpers en bureaus verwacht een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De ontwerpbureaus zijn daarbij positiever dan de zelfstandige ontwerpers.

Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

Maatregelen

In het coronajaar 2020 werd een flink pakket aan steunmaatregelen opgetuigd. De zelfstandige ontwerpers zonder personeel (zzp’ers) maakten met zo’n 30 procent vooral gebruik van de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Van de ontwerpbureaus vroeg 50 procent steun aan binnen de eerste Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), en gebruikte 29 procent de tweede NOW-overbrugging. Uitstel van belastingen was voor 23 procent van de bureaus een welkome tegemoetkoming. Respectievelijk 50 procent van de zzp’ers en 31 procent van de ontwerpbureaus maakten in het geheel geen gebruik van de beschikbare steunmaatregelen.

Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

Meer actuele cijfers

Meer actuele cijfers over gebruikte steunmaatregelen, personeelsbeleid, omzetverwachtingen en invloed van de coronacrisis op tarieven of bedrijfsstrategie in 2020 zijn te vinden in het volledige onderzoeksrapport. De BNO Branchemonitor 2021 bevat daarnaast cijfermateriaal over omzet, bedrijfsomvang, inkomstenbronnen, markten en uurtarieven in het jaar 2019. Het rapport is te vinden op bno.nl/branchemonitor.

Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020

(Graphics: Studio de Ronners)

Ontwerpsector zag omzet afnemen in 2020