Onderzoek Ahrend: thuiswerken krijgt vaste plek in HR-beleid

Kantoorinrichter Ahrend heeft onderzoek gedaan naar thuiswerken in Nederland. Hieruit blijkt dat ondanks dat werkgevers staan te popelen om medewerkers terug naar kantoor te halen, 90 procent van hen - een jaar na de start van de eerst lockdown in maart 2020 - denkt dat hun medewerkers, weliswaar optioneel, minimaal één dag per week structureel gaan thuiswerken; meer dan 60 procent verwacht dat dit 2-3 dagen zal zijn. In maart vorig jaar deed 36 procent van de werkgevers iets voor het personeel om verantwoord te kunnen thuiswerken, nu zegt 47 procent vanuit goed werkgeverschap een thuiswerkplek via koop, huur of lease te faciliteren. Het percentage bedrijven dat er niets aan gaat doen is inmiddels meer dan gehalveerd, van 35 procent toen naar nu 14 procent.
Onderzoek Ahrend: thuiswerken krijgt vaste plek in HR-beleid | Project & Interieur
Onderzoek Ahrend: thuiswerken krijgt vaste plek in HR-beleid | Project & Interieur

Ruim 600 ondernemingen en instellingen, onder wie de grootste werkgevers van Nederland en klant bij Ahrend, werden benaderd. Ruim 200 van hen werkten mee. Onderzoeksbureau Insinto was verantwoordelijk voor de uitvoering, analyses en conclusies van het onderzoek.

Complexe managementpuzzel

In juli vorig jaar, ruim zeven maanden geleden, constateerde Ahrend dat het voor directies een complexe managementpuzzel was en hoe organisaties toen nog volop worstelden met de vraag of en hoe kantoren weer (veilig) in gebruik genomen konden worden. En in welke mate thuiswerken onderdeel moest gaan worden van de bedrijfscultuur. 15 procent van de werkgevers bood werknemers toen een vergoeding (nu 20 procent), 11 procent koos voor tijdelijke huur van meubilair (nu 1 procent). Slechts 16 procent faciliteerde werknemers via de aankoop van een thuiswerkplek (nu 26 procent) en 14 procent was dat van plan te doen (nu eveneens 14 procent).

Vervolgonderzoek van Ahrend 

Uit het meest recente vervolgonderzoek blijkt dat het merendeel van de organisaties deze complexe puzzel inmiddels heeft gelegd en zich nu volop voorbereidt met de inrichting van een nieuwe ‘hybride’ werkomgeving die bestaat uit een vaste plek voor thuiswerken, decentrale kantoorhubs en een structurele terugkeer naar kantoor. 61 procent zegt thuiswerkplekken al centraal te hebben gefaciliteerd of gaat dat doen, 41 procent oriënteert zich op decentrale kantoorhubs en 61 procent werkt nu al aan complete herinrichting van bestaande kantoren gericht op geconcentreerd werken, interactieve samenwerking en sociale contacten.

Bezetting en bruto vloeroppervlak

Uiteraard heeft de thuiswerkmoraal vergaande consequenties voor de huidige kantooromgeving. Om te beginnen in termen van bezetting: de meerderheid (52 procent) van de respondenten verwacht dat de bezettingsgraad in het tweede en derde kwartaal van 2021 tussen de 40 en 79 procent zal zijn, maar het aantal respondenten dat aangeeft hierover nog in het duister te tasten neemt ook toe. In termen van bruto vloeroppervlak verwacht een kleine helft (46 procent) van de respondenten dat het aantal vierkante meters zal afnemen. 48 procent verwacht dat het aantal vierkante meters gelijk zal blijven; slechts een zeer kleine minderheid voorziet groei.

Toegevoegde waarde

Thuiswerken mag dan gaan behoren tot de nieuwe werkrealiteit, een ruime meerderheid van de organisaties is het eens met de stelling dat het fysieke kantoor(pand) nog steeds toegevoegde waarde heeft voor medewerkers. Wel denkt een kwart van de respondenten naast de hoofdstandplaats/het hoofdkantoor meer externe werkhubs of satellietkantoren te gaan faciliteren. Ook denkt een meerderheid dat de rol van het kantoor zal veranderen: waar de thuiswerkplek vooral het geconcentreerd werken en online interacties gaat ondersteunen, zal het  kantoor speciale ruimtes krijgen om in isolatie geconcentreerd te werken, online te vergaderen en informele en formele interacties te faciliteren.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.