Omzetgroei in bouwmaterialen zwakt af in 2022

Algemeen 10-03-2022
Omzetgroei in bouwmaterialen zwakt af in 2022

De groothandel in bouwmaterialen verwacht in 2022 een omzetgroei van 7,5 procent. Die verwachting is lager dan de +13,9 procent omzetgroei die de branche gemiddeld in 2021 realiseerde. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.
Omzetgroei in bouwmaterialen zwakt af in 2022

Niet alleen de omzetgroei in bouwmaterialen zal naar verwachting tegenvallen dit jaar. De winstmarge, die onder druk van gestegen kosten en inkoopprijzen in 2021 op een groei met 2,2 procent uitkwam, zal naar verwachting van de ondernemers in de branche in 2022 blijven steken op +0,6 procent. Dat percentage ligt beduidend lager dan de verwachting in de conjunctuurmeting najaar 2021, toen nog werd uitgegaan van een margegroei met 4,4 procent.


Stijging inkoopprijzen remt omzetgroei bouwmaterialen


De respondenten melden een gemiddelde stijging van de inkoopprijzen met 10 procent. Afhankelijk van het assortiment zijn de onderlinge verschillen groot. Een derde van de respondenten gaat uit van 11 tot 25 procent hogere inkoopprijzen. Bijna de helft geeft aan de hogere inkoopprijzen door te kunnen berekenen; 27 procent kan dat grotendeels doen en nog eens 23 procent geeft aan de gestegen prijzen gedeeltelijk te kunnen doorberekenen. Bedrijven wapenen zich tegen deze risico’s door de geldigheidsduur van offertes te verkorten (genoemd door 65 procent) en de eigen voorraden te vergroten (45 procent). Vier op de tien respondenten ziet dat klanten grotere voorraden aanleggen.


Marktontwikkelingen voor 2022

Net als in eerdere metingen blijkt uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022 van Koninklijke Hibin dat driekwart van de omzet uit de woningbouw komt. Het omzetaandeel van particulieren daalde naar 16 procent, passend in een gestage daling in de laatste vijf conjunctuurmetingen (voorjaar 2020: 29 procent). Binnen het omzetaandeel van bedrijven is een verschuiving zichtbaar naar de aannemers. In de vorige drie metingen was de verhouding tussen aannemers en zzp’ers vrij constant op 60-40. De conjunctuurmeting voorjaar 2022  laat een aannemersaandeel van 69 procent zien tegenover 31 procent zzp’ers.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.