Maastricht UMC+ begint met EGM architecten aan renovatie

Projecten 18-02-2022
Maastricht UMC+ begint met EGM architecten aan renovatie

Maastricht UMC+ heeft een uitdagende strategische vastgoedagenda 2040 opgesteld met diverse projecten. EGM mag één van de eerste grootschalige projecten vormgeven: de renovatie van de Klinieken.
Maastricht UMC+ begint met EGM architecten aan renovatie

De verbouwingsopgave waarvoor Maastricht UMC+ zich gesteld ziet, sluit naadloos aan bij de kennis en ervaring van EGM. EGM zal de klinieken van het dertig jaar oude hoofdgebouw renoveren tot een heerlijk fris, gezond en optimaal functioneerde verblijfs- en werkomgeving. Het bureau is ontzettend verheugd dat het aan de slag gaat samen met het Maastricht UMC+ als opdrachtgever en Royal HaskoningDHV die geselecteerd is als installatieadviseur.

Grootschalige renovatie

Het project Klinieken beslaat in totaal meer dan 30.000 m2. De opgave omvat de stapsgewijze renovatie van alle algemene verpleegafdelingen, de afdelingen voor intensieve zorgen en het Vrouw, Moeder & Kind centrum. De ontwerp- en de realisatiefasen zullen een aantal jaren in beslag nemen.
In de keuze voor EGM, dat onlangs nog Arno van Schaik aanstelde als associate architect, spreekt Maastricht UMC+ lovend over een ‘helder ontwerp’ en ‘een mooie oplossing’, met ‘diverse haalbare innovaties’. Het is precies wat EGM met het ontwerp wil bereiken en waarvoor het bureau zich altijd maximaal inzet: een heldere visie met vooruitstrevende vernieuwing die resulteert in een gezond gebouw voor patiënten én medewerkers. Vanuit onderzoeken naar de verpleegkamers en Intensive Care-kamers van de toekomst (zelfstandig en samen met derden), biedt het ontwerp bijvoorbeeld prettige plekken voor goede mantelzorg in onze ontwerpen. Er wordt ook voortgebouwd op het wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn en comfort van ziekenhuismedewerkers waarop EGM-collega Anne Marie Eijkelenboom recent is gepromoveerd. Juist ook het belang van prettige omstandigheden voor medewerkers in de zorg wordt onderstreept met de inbreng van EGM r&d.

Maastricht UMC+: duurzaam voor mens én milieu

Met een aantal zorgvuldig gekozen ‘evidence based’-oplossingen én vernieuwingen draagt de verbouwing bij aan een gezonde werk- en verblijfomgeving. Plekken voor verwondering, herkenbare en tactiele materialen, ronde vormen, levend groen en ruime daglichttoetreding stelt EGM voor als onderdeel van de dagelijkse ‘healing environment’. Ze zorgen ervoor dat ook het ziekenhuisgebouw daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers.
Duurzaam betekent, naast vele geïntegreerde duurzame gebouwde oplossingen, ook dat het ziekenhuisproces duurzaam geoptimaliseerd wordt en dat het gebouw een veranderende vraag kan accommoderen. Zo kunnen de klinieken, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van alle afdelingen, stapsgewijs en flexibel meebewegen met de behoeften in tijden van een pandemie. Het ontwerp van EGM zet in op minimaliseren van de energiebehoefte en het energieverbruik (Smart Hospital-concept) en beperkt de afvalstromen die maximaal circulair worden verwerkt. Alle innovaties samen zetten een grote stap naar een Future proof ziekenhuis conform de Greendeal Duurzame Zorg.