Lloop introduceert circulaire meubelmanagementtool

In een wereld waarin grondstoffen en circulair handelen steeds belangrijker worden introduceert Lloop New Economy - een multi-brand circulaire meubelmanagementtool. De onafhankelijke SaaS-oplossing is volgens de initiatiefnemer uniek in zijn soort en maakt Nederland circulair 2030 mogelijk.
Lloop introduceert circulaire meubelmanagementtool  | Project & Interieur
Lloop introduceert circulaire meubelmanagementtool  | Project & Interieur
Lloop introduceert circulaire meubelmanagementtool  | Project & Interieur
Lloop introduceert circulaire meubelmanagementtool  | Project & Interieur

In de circulaire economie is het behoud van assets en grondstoffen voor Lloop een kernwaarde. Echter, assets en grondstoffen raken van de radar en kunnen om die reden niet weer opnieuw worden ingezet, met als gevolg het opnieuw moeten winnen van primaire grondstoffen en dito CO2-uitstoot. De oorzaak is simpel: in de praktijk is de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere partijen in de toeleveringsketen, welke niet of nauwelijks met elkaar samenwerken. Een totaal circulair concept kent vele voordelen voor spelers in de keten, namelijk grondstofleveranciers, (meubel-)producenten, projectinrichters en eindgebruikers. “Door data op het gebied van locatie, aantallen en kwaliteit van assets vertrouwelijk met elkaar te delen en up to date te houden, kan iedereen optimaal presteren binnen het eigen expertisegebied. Hierdoor wordt synergie behaald welke nodig is om Nederland circulair te krijgen. Transparantie en traceerbaarheid zonder privacy en vertrouwelijkheid in gevaar te brengen is key en daar helpen we bij”, aldus Pim Dekkers van Lloop.

De drie modules van Lloop

Circulair meubelmanagement is verdeeld over drie modules, te weten Product Data, Product Gebruik en Product Beheer en kunnen al naar gelang de workflow van bedrijven, los van elkaar worden ingezet. De Product Data-module stelt grondstof- en productleveranciers in staat eenvoudig een product paspoort te configureren met daaraan gekoppeld een milieu footprint en de potentie tot hergebruik en recycling. Informatie wordt ontsloten aan zakelijke en particuliere eindgebruikers. Inrichters spelen een belangrijke rol als het gaat om het in kaart brengen van de meubels, welke bij eindgebruikers in gebruik zijn. De mobiele app ondersteunt onder andere op zeer eenvoudige wijze een ‘0-meting’.
De Product Gebruik-module draait in zijn geheel om het in kaart brengen van het interieur van de eindgebruiker. Door middel van QR en RFID-techniek op een fysiek label dat aan de producten wordt bevestigd, worden producten geactiveerd in Lloop. De actieve status van het product stelt inrichters en eindgebruikers in staat circulair meubelmanagement in de praktijk te brengen: zij verschaffen wederzijds up-to-date inzicht aan elkaar waar producten in gebruik zijn, in welke hoeveelheden, uit welke grondstoffen ze (opgeteld) bestaan en wat de kwaliteit ervan is, inclusief een financieel plaatje.
Geactiveerde producten worden beheerd binnen de Product Beheer module, of wel Life Cycle Management en kent vele voordelen. Circulaire acties zoals reparatie, refurbishment en recycling worden in de mobiele app geïnitieerd en door de meubelproducent of inrichter opgevolgd. Door deze acties nemen de levensduur van producten toe en onderling contact intensiveert. Daarnaast wordt met Lloop mogelijk gemaakt producten bij einde levensduur terug te nemen of te geven.

Dynamische omgevingen

Lloop beschouwt interieurs als een dynamische omgevingen en stimuleert circulaire acties om milieubelasting en grondstofwinning te minimaliseren. De positieve impact van deze meestal levensverlengende acties worden zichtbaar voor iedere belanghebbende in de toeleveringsketen. De inzet van bedrijven om toe te werken naar Nederland Circulair 2030, waarin de economie voor 50 procent circulair moet zijn, wordt daarmee vergemakkelijkt.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.