LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

Actueel 28-05-2020
LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

Samen met Stylos, studievereniging van de afdeling Bouwkunde TU Delft, organiseerde LIAG een studentenprijsvraag. Met de prijsvraag wil het bureau laten zien dat er veel meer mogelijk is in de stad Den Haag en dat Den Haag een nog aantrekkelijkere woon-, werk- en leefomgeving kan worden. De stad heeft veel ambitie op het gebied van gebiedsontwikkeling. De focus van de gemeente ligt hierbij op het CID, de Binckhorst en Den Haag Zuid-West, waarbij circa 15.000 woningen worden toegevoegd. De ontwerpwedstrijd biedt kansen voor de rest van de stad om innovatieve en bottom-up ideeën en ontwerpen te presenteren.
LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

In 2019, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, lanceerde het architectenbureau een catalogus met een overzicht van 100 plekken die Den Haag 1000 kansen bieden om projecten te ontwikkelen. Op deze locaties is plek voor nog ca. 4000 extra woningen. De 100 locaties liggen in alle wijken van Den Haag: van Loosduinen tot Haagse Hout, van Escamp tot Scheveningen. Het zijn lege parkeerterreinen, vergeten percelen, garageboxen of in onbruik geraakte nutslocaties. Nu vaak onooglijk, maar met veel potentie om Den Haag nog aantrekkelijker te maken.

LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

Kies een plek

Aan de studenten is gevraagd een ontwerpvisie te maken op basis van een uitgekozen plek uit de catalogus met een functie die op die locatie het beste past. Dat kunnen woningen zijn, een commerciële plint, of juist een kantoor met een open werklounge op de begane grond. Of een nieuw zorgconcept, een nieuwe woon/werkvorm of kleinschalig (buurt)onderwijs. Bestemmingen die de levendigheid van de stad versterken met een mix van (gestapelde) functies.

LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

Deze week zijn de inzendingen beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit:
• Floris Alkemade – Rijksbouwmeester
• Gertjan Giele – Aanjager woningbouwproductie Gemeente Den Haag
• Fransje Sprunken – Founding partner FSD (oud Hoofd Concepting VORM)
• Maarten Grasveld (juryvoorzitter) – oud-partner en architect LIAG

LIAG organiseert studentenprijsvraag 100 Places, 1000 Opportunities

Criteria waar de inzendingen op zijn beoordeeld zijn: het architectonisch aspect van het ontwerp, de meerwaarde voor de buurt en bijdrage op het gebied van duurzaamheid. In de beoordeling heeft de presentatie met toelichting op het ontwerp ook een wezenlijke rol gespeeld. Komt het idee tot leven? Is het verhaal helder? Ook heeft de jury gekeken naar de realiteitszin. Is de businesscase relevant? Is het idee financieel haalbaar en kan de investering terugverdiend worden?

Locaties met veel potentie

Enkele inzendingen kenmerkten zich door verrassende oplossingen die lef toonden. De jury was lovend over de goed gekozen locaties van de inzendingen. Locaties die veel potentie hebben en waarbij kansen benut kunnen worden om de stad te verrijken. Daarnaast waardeert de jury het dat er nagedacht is over actuele thema’s zoals productieketens en het beperken van vervoersstromen en de behoefte aan locaties voor start-ups. De jury heeft besloten twee inzendingen als ex aequo te laten eindigen op de eerste plaats zonder een tweede en derde plaats aan te wijzen. Dit betreft de inzending van Martin Lejewaan en Leyla van der Waarde met het thema ‘Sociale duurzaamheid’ en de inzending van Ruben de Leeuw ‘Hi-Flex’.

Over de inzending van Lejewaan en Van der Waarde schrijft de jury: “Hier spreekt lef en er wordt ambitie getoond. Het thema sociale duurzaamheid is actueel. De aanpak levert op deze complexe locatie wordt gewaardeerd. Het idee geeft een grote meerwaarde voor de buurt. Spannende keuze om de gemeenschappelijke ruimtes op de verdieping te plaatsen. De jury vraagt zich echter wel af of de doelgroep hier behoefte aan heeft. Het eindbeeld heeft de jury positief verrast.”

En over de inzending van De Leeuw schrijft de jury: “De inzending toont moed. Er is research gedaan met een heldere analyse. De presentatie is helder en aantrekkelijk. Het thema is actueel en speelt in op de behoefte naar broedplaatsen voor creativiteit. Het idee is echter niet origineel, omdat we dit soort concepten al kennen van de invulling van bijvoorbeeld de Caballerofabriek en de LocHal. Nieuw is wel de ‘retro’-benadering. Het zal voor een goede impuls zorgen voor de omgeving van de gekozen locatie.”

Het vervolg

De winnaars krijgen, naast een geldprijs, een stageplek aangeboden bij LIAG. Hier zullen de inzendingen uitgewerkt worden. Samen met het netwerk van LIAG, als ontwikkelaars en aannemers, wordt gekeken hoe de ideeën gerealiseerd kunnen worden.