Leden van EucoLight recyclen twee miljard lampen in Europa

EucoLight, de Europese koepel van nationale inzamelsystemen van energiezuinige verlichting, vierde onlangs een nieuwe mijlpaal: het recyclen van twee miljard lampen binnen Europa. Tijdens een feestelijke online-evenement blikten vertegenwoordigers van zowel de verlichtingsindustrie als de inzamelsystemen vooruit naar de toekomst van recyclen en de impact daarvan op het milieu.
Leden van EucoLight recyclen twee miljard lampen in Europa | Project & Interieur
Leden van EucoLight recyclen twee miljard lampen in Europa | Project & Interieur
Leden van EucoLight recyclen twee miljard lampen in Europa | Project & Interieur

Europees Parlementslid Simona Bonafè deponeerde voor het evenement van EucoLight officieel de twee miljardste lamp in een recyclecontainer. In haar toespraak wees ze erop dat achteruitleunen geen optie is. “We moeten blijven inzetten op de omslag van een lineair model naar een circulair model waarin de waarde van producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in stand wordt gehouden.” Hervé Grimaud, voorzitter van EucoLight en tevens adjunct-directeur van de Franse non-profit organisatie Ecosystem, stelde dat “de leden van EucoLight duidelijk zijn geslaagd in hun missie om zoveel mogelijk lampen in te zamelen en op duurzame wijze te recyclen.”

Commitment van EucoLight

Ourania Georgoutsakou, Secretaris-Generaal van LightingEurope, benadrukte het commitment van de Europese verlichtingsindustrie aan het hergebruik van materialen en de ontwikkeling van duurzame verlichtingsproducten. Over online verkoopplatformen en het voldoen aan de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) stelde zij: “Wat offline illegaal is, zou online ook illegaal moeten zijn. Onze verplichtingen jegens de planeet blijven dezelfde, ongeacht waar we onze producten kopen of verkopen.”
Maria Banti, beleidsmedewerker bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie, sprak haar dank uit aan alle producenten in de verlichtingsindustrie voor de gerealiseerde resultaten. Ze onderstreepte daarbij dat het van groot belang is dat producentenverantwoordelijkheidsorganisaties (PRO’s) over voldoende operationele middelen beschikken om aan alle eisen te kunnen voldoen: “PRO’s spelen een cruciale rol bij het behalen van de doelstellingen van de AEEA-richtlijn.”

Twee miljard lampen recyclen: hoe ziet dat eruit?

Het recyclen van twee miljard lampen is uiteraard goed voor het milieu en vormt een grote bijdrage aan de circulaire economie. Maar hoeveel is dat eigenlijk, twee miljard lampen? Omgerekend is dit het gewicht van 140 keer de London Eye of ongeveer 18.000 volgeladen vrachtwagens. Al die gerecyclede lampen op een rij zou vijf keer de omtrek van de aarde omspannen. Al deze data zijn terug te vinden in een video die tijdens het feestelijke evenement werd afgespeeld en die nu terug te kijken is op de website van EucoLight.

Een mijlpaal in recycling dankzij groeiende bewustwording in Europa

Onlangs liet Eucolight een onderzoek uitvoeren naar de beeldvorming en het gedrag van burgers ten aanzien van afgedankte verlichting en andere huishoudelijke apparaten (e-waste). Uit dit onderzoek, uitgevoerd door GfK Italy, kwam naar voren dat tussen de 62 en 88 procent van de respondenten op de hoogte was van de aangewezen plek om e-waste/verlichting in te leveren. Daaruit kan worden opgemaakt dat een meerderheid van de Europeanen zich bewust is van het belang van het recyclen van e-waste, inclusief afgedankte verlichting. Uitgaande van deze data is er echter ook nog ruimte voor verbetering en groei van dit percentage in de komende jaren.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.