Jeroen de Willigen aangesteld als voorzitter van de BNA

Algemeen 18-03
Jeroen de Willigen aangesteld als voorzitter van de BNA

Jeroen de Willigen is afgelopen donderdag door de ledenraad van de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) officieel benoemd tot voorzitter. Na een interim-periode sinds september neemt De Willigen nu de vaste rol op zich met een focus op goede en zichtbare belangenbehartiging.

Jeroen de Willigen aangesteld als voorzitter van de BNA

De Willigen brengt zijn visie naar voren: "In deze dynamische en ook onzekere tijd, met een nieuw bestuur en een nieuwe directeur, is het cruciaal dat we stabiliteit behouden en onze koers blijven volgen," zegt De Willigen. "We zijn in een ijltempo bezig te lobbyen voor betere condities om ons werk als architect goed te kunnen doen, dat doen we op velerlei vlakken en niveaus, en dat willen we graag komend jaar continueren."

Voorzitter voor één jaar

Een belangrijk onderdeel hiervan is om de positie van de architect bij ruimtelijke opgaven en woningbouwopgave te verstevigen. Architecten zijn onmisbaar bij deze maatschappelijke vraagstukken; hoe complexer de opgave, hoe relevanter de architecten.

De Willigen is benoemd voor een termijn van één jaar. Na deze periode wordt er een verkiezing voor het voorzitterschap gehouden, waarbij alle leden zich kandidaat kunnen stellen. Tevens zal er binnenkort een vacature voor een nieuw bestuurslid worden opengesteld, om de diversiteit binnen het BNA-bestuur verder te versterken.