Inzending Dura prijs 2024 geopend

Algemeen 07-05
©Maarten Laupman
©Maarten Laupman

De inschrijving voor de Dura Prijs 2024 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Luwte in de Stad’.

©Maarten Laupman
©Maarten Laupman

Rotterdam is een grote, levendige stad met alle drukte die daarbij komt kijken. Mensen wonen dicht op elkaar, de straten zijn vol met auto’s, fietsers, trams en bussen, er wordt geleefd, gewerkt, geleerd en ge(re)creëerd door de meest uiteenlopende groepen mensen. Kortom, het stedelijk leven is rijk, dynamisch en biedt veel moois. Daar tegenover staat dat er voor veel mensen ook een grote behoefte is aan wat minder hectiek en prikkels. Hoe wordt deze behoefte aan rust, stilte en vertraging in onze dichtbebouwde stedelijke omgeving gefaciliteerd, en meer concreet, hoe draagt ontwerp en programmering van gebouwen en van de publieke ruimte hieraan bij?

Binnen deze context is voor de Dura Prijs 2024 het thema ‘Luwte in de Stad’ gekozen. Rust, stilte, vertraging en ontprikkeling zijn kernbegrippen, al dan niet in combinatie met ontmoeting of collectiviteit. De jury wil projecten belonen die expliciet aandacht besteden aan dit thema en bij voorkeur al laten zien dat ze in de behoefte aan 'luwte' voorzien. Gezien de doelstellingen van de Dura Prijs en het Job Dura Fonds (te weten het ondersteunen en stimuleren van initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en helpen opbloeien) focussen we ons op de ruimtelijke dimensie van projecten en de meerwaarde voor de gemeenschap.

Samengevat is de jury voor deelname aan de Dura Prijs 2024 op zoek naar projecten in de regio groot Rotterdam die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

·        Eén of meerdere zintuigen worden ontprikkeld in contrast met de omgeving
·        Bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusie (niet noodzakelijk gratis)
·        Intentie waarmee het project is uitgevoerd in relatie tot het thema
·        Maatschappelijke relevantie en meerwaarde voor de gemeenschap
·        Ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp
·        Het innovatieve karakter

Projecten voor de Dura Prijs 2024 kunnen uiterlijk 15 juni 2024 worden ingediend. Stuur een projectbeschrijving van maximaal 1000 woorden en maximaal 5 lage resolutie beelden naar [email protected]. De uitreiking van de Dura Prijs 2024 vindt plaats op woensdag 6 november 2024.

Jury

De jury staat onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft). De andere juryleden zijn Els Desmet (stadsgeoloog en winnaar van de Dura Prijs 2022 voor de Chris de Jong Kunstenaarsverblijven), Sander van der Ham (stadspsycholoog en onderzoeker), Danielle Remmerswaal (universitair docent klinische psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam en academisch leider van het studentenwelzijnsprogramma) en Do Janne Vermeulen (architect-directeur Team V).

Dura Prijs

Iedere twee jaar staat de Dura Prijs (voorheen: Job Dura Prijs genaamd) in het teken van een actueel thema binnen de bebouwde omgeving in de regio groot Rotterdam. De Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000. Tevens wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500.

Stichting Job Dura Fonds

De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 door Daan Dura opgericht ter ere van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Het Job Dura Fonds is vernoemd naar de vader van Daan Dura, Job Dura Dzn (1904-1975), de derde generatie binnen het bouwbedrijf. Naast de prijs verstrekt het Job Dura Fonds projectsubsidies en andere ondersteuning aan bouwgerelateerde maatschappelijke initiatieven. Zie voor meer informatie: www.jobdurafonds.nl.