Innovatie Kwartier Den Bosch stap verder

17-02-2023
Innovatie Kwartier Den Bosch stap verder

Gebiedsontwikkelaar AM-Coebax Groep en de gemeente ’s-Hertogenbosch tekenden woensdag 15 februari een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier. Weer een belangrijke stap in de verkenning en haalbaarheid van het Innovatie Kwartier Den Bosch.

Innovatie Kwartier Den Bosch stap verder

Het Innovatie Kwartier Den Bosch moet hét gebied in de Spoorzone worden waar innovatief werken met data en ICT, kennisuitwisseling, wonen en beleven samenkomen. Kenmerkend in het Innovatie Kwartier is het monumentale Grasso pand. Daar krijgen nieuwe en jonge ICT- en databedrijven de kans om uit te groeien tot succesvolle ondernemingen.

Verkennen haalbaarheid

In november 2022 werd de combinatie AM-Coebax  als partner geselecteerd voor deze grote ontwikkelopgave en breekt een nieuwe fase aan. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst leggen de partijen vast dat zij in gezamenlijkheid de komende maanden de haalbaarheid van de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier verkennen.

Ook De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) is partner. Zij doet dit vanuit haar rol als beheerder en exploitant van onder meer het Grasso pand. Ook zorgt zij voor het verder versterken van het datanetwerk. Als de partijen de haalbaarheidsfase succesvol doorlopen, worden vervolgafspraken gemaakt en krijgen de plannen voor het gebied meer en meer vorm. Dat is naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.

Wethouder Ralph Geers: “Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst zetten we opnieuw een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Innovatie Kwartier. We gaan nu als gemeente en BIM samen met AM-Coebax de mogelijkheden in het gebied verkennen, plannen maken en zorgen dat we een organisatie hebben die de komende jaren deze ontwikkeling vorm geeft.”

Wim Boers, Coebax: “Om een gebied te creëren dat innovatie en data/ict bedrijvigheid ademt, is het van belang dat we als marktpartijen en als gemeente en BIM goed samenwerken. Dit gaan we hier doen door een langjarige relatie aan te gaan. Dat verdient dit gebied en de stad en daar zetten we ons graag voor in.”

Jaap van Engelshoven, AM: “Het gebied vraagt om snelle actie. Er ligt een vraag vanuit bedrijven naar ruimtes, de woningbehoefte is nog steeds groot en het gebied heeft behoefte aan een kwaliteitsimpuls. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst bundelen we de krachten van alle partijen zodat we deze impuls ook daadwerkelijk kunnen geven.”