Hoe maak je een gebouw klaar voor de anderhalvemetersamenleving?

Hoe gaat kantoorwerkend Nederland straks weer veilig en efficiënt aan de slag nu de anderhalvemetersamenleving een feit is? Eén ding is zeker: er zal meer nodig zijn dan het waarborgen van die anderhalve meter afstand. Heijmans en CSU slaan via BeSense de handen ineen om een integrale oplossing te bieden voor een veilige werkomgeving, met naast het faciliteren van voldoende afstand aandacht voor een gezond binnenklimaat, goede hygiënemaatregelen en slimme benutting van gebouwen. 
Hoe maak je een gebouw klaar voor de anderhalvemetersamenleving? | Project & Interieur
Hoe maak je een gebouw klaar voor de anderhalvemetersamenleving? | Project & Interieur

Jeroen Groenen, manager bij BeSense: “Het is belangrijk dat straks iedereen weer met een gerust hart aan het werk of naar school kan. En dat veilige gevoel is niet iets wat je alleen kunt bereiken of bieden. Wij realiseren ons maar al te goed dat hiervoor een mix van disciplines nodig is, zoals inzicht in het gebruik van een gebouw, goede hygiëne en een gezond binnenklimaat. Door het bundelen van expertise maken we een veilige terugkeer naar open ruimtes en kantoor- en schoolomgevingen mogelijk.”

Inzicht in vrije werkplekken

Hoe maak je een gebouw klaar voor de anderhalvemetersamenleving? Uiteraard is een randvoorwaarde dat mensen zich kunnen bewegen op anderhalve meter afstand van elkaar. In de praktijk betekent dit dat er beduidend minder werkplekken beschikbaar zullen zijn. Vooral in grote gebouwen, zoals universiteiten, ontbreekt vaak het overzicht van vrije werkplekken. Door werkplekken uit te rusten met slimme sensoren kun je dit overzicht digitaal bieden aan medewerkers of studenten, onder meer via een app, desktop of TV-scherm.
Maar niet alleen de werkplekken moeten 1,5 meter uit elkaar staan, ook de looproutes binnen het pand moeten hierop aangepast worden. Met de inzet van sensortechnologie is het gebruik van gebouwen en ruimtes inzichtelijk te maken en kan een doorvertaling worden gemaakt in looproutes. Middels een slimme plattegrond zijn deze zichtbaar te maken voor gebruikers van een gebouw. Door continue monitoring kun je zien of de protocollen vanuit de anderhalvemetereconomie worden nageleefd en op basis van deze data-inzichten kan worden gestuurd op naleving van de richtlijnen. De privacybescherming van werknemers is in deze technologie uiteraard gewaarborgd.

Frisse en verse lucht op je werkplek

Om verspreiding van Covid-19 via ventilatiesystemen zoveel mogelijk te voorkomen, is het essentieel om voorzorgsmaatregelen te nemen om een mogelijke verspreiding van het virus via deze systemen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is onder andere het vermijden van recirculatie van oude lucht. Door aanpassingen te doen in de ventilatiesystemen binnen het pand, kan je ervoor zorgen dat alle lucht die verspreid wordt, verse buitenlucht is.

Een hygiënische werkplek

Verspreiding van Covid-19 via contactpunten voorkomen is eveneens van groot belang. De professionele schoonmaak kan geoptimaliseerd worden door het gedrag van een gebruiker inzichtelijk te maken, waarbij de schoonmaker door middel van slimme sensortechnologie inzicht krijgt of een werkplek of ruimte wel of niet intensief gebruikt is. De behoefte aan schoonmaak kan hierop aangepast worden. Maar buiten de professionele schoonmaak, worden de eindgebruikers ook meegenomen in het schoonmaakproces. Zij zijn zich bewuster geworden van het belang van hygiëne. Daarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken waar en wanneer schoongemaakt is. Werknemers zullen gefaciliteerd kunnen worden met praktische hygiëne-tools, zoals een 3D geprinte ‘haak’ waarmee deuren, kranen en touchscreens van onder andere koffiemachines bediend kunnen worden zonder aanraking.
Op werkplekken – maar ook bij openbare ruimtes en toiletten – moeten hygiëne-kits beschikbaar komen, zodat medewerkers ook zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen waar nodig. Op deze manier kan er samen gezorgd worden voor een veilige en schone omgeving.
“Door maatregelen te treffen vanuit verschillende disciplines, raak je zoveel mogelijk facetten die een rol spelen in het veilig, gezond en efficiënt inrichten van gebouwen. Deze maatregelen dragen niet alleen nu bij aan een veiligere omgeving, maar bieden ook inzichten en oplossingen die na Covid-19 erg waardevol kunnen zijn voor het inrichten en functioneren van gebouwen. Het is erg mooi dat we vanuit deze drie organisaties een allesomvattende bijdrage kunnen leveren aan het belangrijke vraagstuk waar Nederland momenteel mee kampt”, aldus Groenen.