Guus Beumer weg bij Het Nieuwe Instituut

Guus Beumer vertrekt per aankomend jaar bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Vanaf 2021 gaat het museum verder als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS (bovensectorale ondersteunende instellingen)-taken. Het Nieuwe Instituut vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers ‘houdbaar, bruikbaar en zichtbaar’ het beleid, gericht op innovatie, gestalte te geven.
Guus Beumer weg bij Het Nieuwe Instituut | Project & Interieur

Nu Guus Beumer deze ambitie voor Het Nieuwe Instutuut na acht jaar succesvol heeft gerealiseerd en zijn wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt, treedt hij vanaf mei 2021 terug als algemeen en artistiek directeur. Hij gaat zich in de nabije toekomst richten op nieuwe initiatieven op gebied van erfgoed en ecologie, en zal zijn betrokken bij de overdracht van zijn werkzaamheden aan de nieuwe directeur, naar wie nu wordt gezocht. De werving zal via een openbare vacature plaatsvinden.

Opdracht voor Guus Beumer

Beumer kreeg in 2012 van het Ministerie van OCW opdracht om van de toenmalige sectorinstituten NAi, Premsela en Virtueel Platform een landelijke ondersteunende instelling voor de gehele ontwerpsector te maken, inclusief het beheer van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. De disciplines architectuur, design en digitale cultuur zijn vervolgens onder leiding van Beumer allereerst vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd. Beumer laat het instituut uiterst gezond achter met een stevige inhoudelijke basis en een solide financiering. Met de collectie als voedingsbron heeft het instituut onder zijn leiding een indrukwekkend multidisciplinair onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma ontwikkeld, leidend tot vele internationale uitwisselingen en bijdrages aan prestigieuze biënnale en triënnale-presentaties – in Venetië, Sao Paulo, Istanbul, Milaan en Shenzhen. Kenmerkend is een ‘genetwerkte’ en onderzoekende wijze van werken, die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de meerjarensamenwerking met TU Delft, in de gedaante van het gezamenlijke Jaap Bakema Study Centre. Bovendien is er een ambitieus innovatie- en digitaliseringsprogramma opgestart om de rijkscollectie in de 21eeeuw vitaal en toegankelijk te houden voor onderzoekers en andere gebruikers.

Vertrouwen uitgesproken

Het Ministerie van OCW heeft haar vertrouwen uitgesproken in Het Nieuwe Instituut door de extra investering van 11 miljoen in dit ambitieuze erfgoedprogramma, getiteld Architectuur Dichterbij. Samen met het veld en in opdracht van het ministerie van OCW zijn tevens de eerste verkennende stappen gezet voor het netwerk design- en digitale cultuur-archieven. Op basis hiervan wordt tegemoet gekomen aan een verlangen van de sector en kunnen zowel design- als digitale cultuur alsnog terug vallen op een geheugen.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.