Group A start met denktank Carbonlab

Om dé uitdaging van deze tijd aan te gaan, start Group A het Carbonlab onder leiding van Willem van Genugten. Carbonlab onderzoekt de CO2-voetafdruk van projecten en legt daarmee een basis voor een nieuwe manier van ontwerpen.
Group A start met denktank Carbonlab | Project & Interieur

CO2-uitstoot is de aanjager van een reeks aan elkaar gerelateerde uitdagingen als klimaatverandering, teruggang van ecosystemen en afname van voedselzekerheid. Er is een direct verband met hoe we een houdbare leefomgeving ontwerpen: ongeveer 38 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot is toegeschreven aan de gebouwde omgeving. Dit legt een significante verantwoordelijkheid bij de gehele bouwsector om CO2 reductie te bewerkstelligen. De transitie is onvermijdelijk maar vraagt om maatwerk.

Wat is Carbonlab?

Met Carbonlab anticipeert Group A, dat de afgelopen tijd onder meer betrokken was bij een mooi project in Rotterdam, op aankomende regelgeving en stimulerende maatregelen. Het bureau onderzoekt van schetsfase tot en met gebruikersfase hoe de CO2-uitstoot van ontwerpvoorstellen concreet kan worden gereduceerd. Doel is om de uitstoot zelfs om te keren in effectieve opslag van CO2: klimaatpositief ontwerpen, bouwen en leven. Door CO2-reductie & -opslag als hefboom te gebruiken ontstaat er ruimte voor verantwoord bouwen, herstel van ecosystemen en nieuwe business modellen. Met een integrale blik op de CO2-component van projecten kan Group A opdrachtgevers motiveren tot het maken van fundamenteel duurzame keuzes.

Externe partijen

Carbonlab start als denktank binnen Group A en richt zich op het uitbouwen en toepassen van kennis over technieken, materialen, (anticiperen op) regelgeving en incentives. Intern en in brede samenwerking met kennispartners, om zo project gedreven toepassingen te formuleren. Group A nodigt partijen die deze missie delen en kennis en ervaring willen uitwisselen, uit om contact op te nemen via [email protected].