Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Algemeen 26-03-2020
Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Als gevolg van de huidige corona-maatregelen werkt een groot deel van Nederland plotseling thuis. Voor de wetenschappers van kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) in Delft biedt de huidige situatie een onverwachte kans. Samen met Aestate/Ontrafelexperts onderzoeken zij gedurende de komende twee maanden de effecten van thuiswerken.
Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Nederland is een land waar al regelmatig zo nu en dan vanuit huis wordt gewerkt. Maar als gevolg van de corona-crisis gebeurt dit momenteel opeens op nooit eerder vertoonde schaal. Het CfPB grijpt de huidige situatie aan om de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken nauwkeurig in kaart te brengen. Gedurende de komende twee maanden zal een groot aantal thuiswerkers, werkzaam bij uiteenlopende organisaties, met regelmaat korte vragenlijsten invullen. Bovendien kunnen zij via een digitaal kennisplatform tips en ervaringen uitwisselen.

Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Werkzaamheid van thuiswerken

Vragen die in het wetenschappelijke onderzoek aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, het aansturen van medewerkers en de beleving van sociale cohesie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren. Er zijn tal van partijen in de markt die momenteel informatie bieden over thuiswerken. Maar er is sterke behoefte aan wetenschappelijk gevalideerde kennis op dit gebied. De huidige situatie biedt ons als onafhankelijk kenniscentrum de kans om betrouwbare en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.”