Groninger Zorgakkoord: vernieuwend zorglandschap

De zorg in Nederland dreigt vast te lopen door personeelstekorten, krimp en vergrijzing. Daarom hebben partijen in Groningen met subsidie van de overheid de samenwerking gezocht in plaats van met elkaar te concurreren. Dat gaat onder andere resulteren in vier nieuwe zorggebouwen van de toekomst, ontworpen door KAW. Die zullen kleinschalig zijn, veilig, maar ook vrijheid bieden en zoeken naar verbinding met hun omgeving. Er verrijst onder andere een centraal Expertisecentrum, waar alle behandelaren worden gebundeld (los van de zorgorganisaties).

Groninger Zorgakkoord: vernieuwend zorglandschap | Project & Interieur
Groninger Zorgakkoord: vernieuwend zorglandschap | Project & Interieur
Groninger Zorgakkoord: vernieuwend zorglandschap | Project & Interieur

Het Groninger Zorgakkoord (GZA) vernieuwt het zorgaanbod in het noorden van Groningen. Hiertoe werken achttien – veelal zorgorganisaties – samen aan negen nieuwbouwlocaties. Op deze locaties gaat concreet en intensief samengewerkt worden door de verschillende zorginstellingen.

De ondertekenaars van het Groninger Zorgakkoord maakten afspraken over thema’s als ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, circulariteit, maar ook over de inzet van e-health en domotica. Het doel: werken aan de verbetering van zorg en tegelijk aan de veiligheid van de cliënten, medewerkers en bewoners. KAW werd gevraagd om de thema’s uit te werken en subsidieregelingen voor te bereiden. Verder ontwerpt KAW voor vier projecten de zorggebouwen.

Vier schalen van zorg

Organisatorische innovatie is voorwaarde om mee te doen. Organisaties met een specialisme in geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en ouderen- en gehandicaptenzorg gaan samenwerken. Zo staan zorgorganisaties elkaar niet meer in de weg als het gaat om het inhuren van specialistisch personeel (denk aan psychotherapeuten, maar ook mensen aan het bed).

KAW ontwikkelde een Expertisecentrum in Delfzijl dat alle behandelaren bundelt. Zij staan in direct contact met de hoogleraren in de ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Zo ontstaan vier schalen van zorg: de ziekenhuizen, het expertisecentrum, de zorg aan huis en ten slotte de verzorgingstehuizen. Het circulair gebouwde expertisecentrum wordt straks de leer- en innovatieplek van de zorg in Noord-Nederland. Dit centrum vervult een regiofunctie als het gaat om geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Daarnaast komen er vijftig bedden voor een revalidatiecentrum.

Het ontwerp, een iconisch fraai rond gebouw, legt ook figuurlijk de verbinding tussen de zorgverleners en de regio. Specialisten gaan vanuit dit centrum de wijken, dorpen of instellingen in om vragen te beantwoorden en/of behandeling te geven. Zo is zorg altijd dichtbij.

Veilig en kleinschalig

Daarnaast ontwerpt KAW twee van de vier nieuwe zorggebouwen in Delfzijl. Dat betreft nieuwbouw met in totaal 110 zorgstudio’s voor Zonnehuisgroep Noord. Hier kunnen ouderen met een zorgvraag of dementie terecht. Ook in dit project staat de menselijke maat centraal. Het ontwerp voorziet tevens in een aangrenzend park waar bewoners zelfstandig en veilig kunnen rondlopen.

Vrijheid

Ook in Appingedam komt een nieuw zorggebouw. De Eendracht wordt een woonomgeving voor 168 bewoners met een verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen met dementie. Vlakbij het gezondheidscentrum Overdiep en binnen de nieuwe woonwijk De Eendracht op het voormalig terrein van de strokartonfabriek. Hier krijgen bewoners een grote mate van vrijheid, staat uitwisseling met de omgeving centraal en komt een unieke samenwerking tussen de ouderenzorg (De Hoven) en zorg voor verstandelijke beperkten (’s Heerenloo en de Zijlen) tot stand.

Verbinding

En tenslotte ontwerpt KAW woon- en zorggebouwen in Loppersum. Op een markante plek in Loppersum staan straks verschillende gebouwen in en aan een groen park. Voor een gemêleerd aanbod worden, naast een zorgcomplex, verschillende typen woningen voor zelfstandige senioren gecreëerd. Wiemersheerd zoekt verbinding met het dorp door de samenwerking aan te gaan met het dorpshuis. Daarnaast ontwerpt KAW de gebouwen zo dat de schaal en de architectuur aansluiten op het unieke, dorpse karakter van Loppersum.

Groninger Zorgakkoord

Zoals gezegd, is het Groninger Zorgakkoord een initiatief van meerdere partijen. KAW werkt hierin onder andere samen met De Hoven, Zonnehuisgroep Noord, Cosis, de Zijlen, Woonzorg Nederland, ’s Heerenloo, Noorderzorg, Lentis en de gemeente Eemsdelta.