Grohe initieert enquête over klimaatkwesties

Algemeen 29-11-2021
Grohe initieert enquête over klimaatkwesties

In verband met de VN-conferentie over klimaatverandering heeft YouGov namens Grohe een enquête gehouden in zeven landen waarbij in elk land 1.000 burgers is gevraagd naar hun houding ten opzichte van klimaatkwesties. 54 procent van alle Nederlandse respondenten is ontevreden over het klimaat- en milieubeleid in Nederland. Iets meer dan de helft – 55 procent – weet zeker dat de 1,5-gradendoelstelling van het Parijs-akkoord uit 2015 niet gehaald gaat worden. Volgens de respondenten zijn de belangrijkste drijfveren om meer duurzaamheid te creëren: het handelen van bedrijven (39 procent), overheidsregulering (38 procent) en hun eigen individuele handelen (7 procent). 
Grohe initieert enquête over klimaatkwesties

Als sanitairmerk dat al tientallen jaren duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, zijn klimaatkwesties van cruciaal belang voor Grohe, aldus de fabrikant zelf. In Nederland is ruim de helft van de respondenten op de hoogte dat de VN-klimaattop wordt gehouden. Ruim de helft (64 procent) van de respondenten in Nederland weet dat de VN-conferentie over klimaatverandering plaatsvindt. Een vergelijking van respondenten uit alle zeven landen, waar het gemiddelde 56 procent is, laat zien dat Nederland op dit punt een voorloper is, samen met Italië (74 procent) en het Verenigd Koninkrijk (68 procent). In Duitsland ligt dit percentage op 49 procent en in Frankrijk op 59 procent. Bovendien is 54 procent van de Nederlanders niet of niet erg tevreden over het klimaat- en milieubeleid in hun land – een vergelijkbaar percentage met andere Europese landen.

Grohe initieert enquête over klimaatkwesties

Pessimisme over de 1,5 graad-doelstelling 

Op de vraag of de doelstelling van 1,5 graad nog haalbaar is, antwoordde 11 procent van de ondervraagde Nederlanders ‘ja, dat kan nog steeds’ – de meerderheid van 55 procent antwoordde hierop ‘nee’. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt er net zo pessimistisch gereageerd en gelooft slechts 11 procent van de respondenten dat dit nog haalbaar is. Over het algemeen zijn respondenten uit stedelijke woonwijken in heel Europa optimistischer over deze kwestie dan mensen die in de gebieden buiten de steden wonen.

Grohe initieert enquête over klimaatkwesties

Het is de prijs die telt 

Als het gaat om aankoopbeslissingen geeft 49 procent van de Nederlanders aan dat prijs daarin voor hen de prioriteit vormt. Gevolgd door duurzaamheid van het product als voornaamste prioriteit, namelijk met 38 procent. Interessant is dat in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder meer mensen bereid zijn duurzaam te kopen. Binnen deze leeftijdscategorie stelde 45 procent duurzaamheid als prioriteit en 43 procent prijs bij het aanschaffen van een product. In vergelijking met andere landen zien we dat Nederland zich in het midden bevindt, net iets achter Frankrijk. Daar zegt 49 procent van de respondenten aandacht te besteden aan duurzaamheid bij hun aankopen. Met 21 procent komt Rusland op de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid, maar met 70 procent leidt het de landenevaluatie als het gaat om prijs als uitgangspunt voor aankoopbeslissingen. Gemiddeld vinden alle respondenten dat de prijs (53 procent) de beslissende factor vormt bij het kopen.

Vermijd afval en plastic 

Bij het kopen van nieuwe producten letten veel respondenten op of ze door de aankoop energie, afval, plastic of water kunnen besparen. In Nederland stond het besparen van energie en plastic op de eerste plaats met respectievelijk 57 en 54 procent, gevolgd door afvalbesparing met 50 procent. Water besparen en het besparen van CO2-uitstoot zijn met 36 procent even belangrijk.  Dat ligt in Denemarken heel anders. Daar is 53 procent emissiegevoelig. Frankrijk leidt de landenenquête op het gebied van energie- en waterbesparing in verband met nieuwe aankopen: 58 procent let op een laag energieverbruik en 47 procent houdt het waterverbruik in de gaten. Rusland scoort het laagste wat betreft bijna alle potentiële besparingen door nieuwe aankopen.

Beïnvloedende factoren op weg naar meer duurzaamheid 

Op de vraag welke factor van cruciaal belang is voor een duurzamere toekomst, komen in Nederland drie aspecten naar voren die een even belangrijke rol krijgen toebedeeld: maatschappelijk verantwoord ondernemen (39 procent), overheidsregulering (38 procent) en persoonlijk handelen met 7 procent. Bij de jonge leeftijdsgroep, 18- tot 34-jarigen, en respondenten uit stedelijke omgevingen valt op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hier met respectievelijk 45 procent en 40 procent de meeste bijval krijgt. Oudere respondenten zeggen met 41 procent dat overheidsregulering een significante invloed heeft op een duurzamere toekomst. In andere Europese landen zien we een iets wisselender beeld. In landelijke woonwijken hecht 25 procent van de respondenten meer belang aan het eigen handelen. Rusland heeft met 28 procent de hoogste score voor het persoonlijk handelen. Italiaanse respondenten schrijven daarentegen de hoogste invloed factor toe aan overheidsregulering, namelijk 43 procent.

Klimaatkwesties belangrijk voor Grohe

Met een toenemend bewustzijn van de schaarste aan hulpbronnen en de klimaatcrisis, zetten veel bedrijven zich in voor het thema duurzaamheid. Grohe omarmt dit onderwerp al sinds 2000 en legde al vroeg de basis voor een klimaatneutrale en hulpbronnen besparende circulaire economie. Thomas Fuhr, Leader Fittings, LIXIL International en co-ceo bij Grohe AG legt uit: “Als onderdeel van de wereldwijd actieve LIXIL Corporation richt Grohe al zijn inspanningen op het naleven van de klimaatdoelstellingen die zijn overeengekomen in het Parijs-akkoord van 2015 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Grohe produceert al sinds april 2020 CO2-neutraal.”

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.