Groen licht voor vernieuwing Museum Prinsenhof Delft

De ontwerpfase van de restauratie en renovatie van Museum Prinsenhof Delft gaat van start. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Delft op 6 juli unaniem besloten. De beslissing volgt op de uitzonderlijke particuliere schenking van € 10 miljoen van de Delftse familie Vlek voor Museum Prinsenhof Delft. Hierdoor ontstaat een budget van € 28 miljoen. Architectenbureau BiermanHenket zal leiding geven aan het ontwerpteam.
Groen licht voor vernieuwing Museum Prinsenhof Delft | Project & Interieur
Groen licht voor vernieuwing Museum Prinsenhof Delft | Project & Interieur

Het monumentale Museum Prinsenhof Delft, een voormalig klooster dat in de 16de eeuw tijdelijk dienst deed als hof van Willem van Oranje, is zo’n zeventig jaar na de laatste grote werkzaamheden dringend toe aan renovatie en groot onderhoud. De gemeentelijke investering van € 18 miljoen wordt ingezet om het nationale Top 100-monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren.

Versterking museale functie en beleving van het monument 

Met de schenking van € 10 miljoen van de familie Vlek wordt ook de museale functie van Museum Prinsenhof Delft voor de toekomst gegarandeerd, onder meer door een opwaardering van het voorzieningenniveau voor betere museale inrichting, het aanbrengen van museaal klimaat en het beter inzetten van beschikbare ruimtes, onder andere voor educatie. Daarnaast draagt de familie met haar schenking bij aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin.

Ongekend genereuze gift voor Museum Prinsenhof Delft

Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met deze doorbraak. “Het positieve besluit stelt ons, na 70 jaar, in staat om het museum te renoveren en toekomstbestendig te maken. Het Prinsenhof is als (inter)nationaal icoon nauw verweven met de ontwikkeling van de stad en ons land en moet in goede staat worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Dankzij de ongekend genereuze gift van de familie Vlek kunnen nu de mooie eerste stappen worden gezet”, zegt Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. “Daar zijn wij de familie Vlek buitengewoon dankbaar voor.”

Hoogwaardige en onderscheidende rol


“Dit is een heel feestelijk moment voor het museum”, zegt Janelle Moerman, directeur van Museum Prinsenhof Delft. “Nu de gemeenteraad positief heeft besloten, kunnen we aan de slag met de realisatie van onze verbouwings- en vernieuwingsambities. Het museum beoogt een hoogwaardige en onderscheidende rol te spelen in het Nederlandse museale landschap met aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen – denk aan de succesvolle Pieter de Hooch-expositie – en publieksactiviteiten die herhaalbezoek genereren aan de stad Delft. Iedereen, van Delftenaar tot (inter)nationale toerist, moet zich er welkom voelen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe erkentelijk we zijn voor de schenking van de familie Vlek, die een essentiële impuls geeft aan dit besluit.”

Ervaren ontwerpteam


Architectenbureau BiermanHenket heeft ruime ervaring in het verbouwen en renoveren van monumenten en musea. Zo verbouwden of renoveerden zij eerder het Anne Frank Huis en de Beurs van Berlage in Amsterdam, het museum Hof van Heeckeren in Zutphen en Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Al deze gebouwen zijn rijksmonumenten, net als het Prinsenhof. Het architectenbureau gaat het ontwerpteam leiden. Daarbij werken zij samen met de adviesbureaus Huisman & Van Muijen (installatieadvies), ABT (constructieadvies), Peutz (bouwfysica en brandveiligheid) en BBA (kostenadvies). Het is de bedoeling dat er medio 2022 een Voorlopig Ontwerp en begin 2023 een Definitief Ontwerp ligt. Als de uitvoering in 2023 begint kan de oplevering eind 2025 plaatsvinden.

Extra financiering noodzakelijk


Aanvullend op de gemeentelijke investering en de gift is extra financiering noodzakelijk om de renovatie op het gewenste niveau uit te kunnen voeren. De komende tijd benaderen de gemeente en het museum ook andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren om een bijdrage te leveren aan de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof Delft. De totale kosten voor de verbouwings- en vernieuwingsplannen zijn geschat op € 37 miljoen. Met de 28 miljoen die nu beschikbaar is kan het ontwerpproces in elk geval van start.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.