EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren

Begin 2020 heeft EGM de EU-tender voor het nieuwe politiedistrictskantoor Walcheren gewonnen. Dit politiekantoor wordt de thuisbasis voor basisteam Walcheren en diverse onderdelen van de Districtsrecherche en de Dienst Regionale Recherche Zeeland - West Brabant. Met een stoer alzijdig districtskantoor, voorzien van een op het Zeeuwse landschap geïnspireerde gevel, wist EGM met haar team de jury te overtuigen.
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur
EGM architecten start met politiedistrictskantoor Walcheren | Project & Interieur

Het nieuwe politiedistrictskantoor komt te liggen aan een van de belangrijkste uitvalswegen van Middelburg, de Mortierboulevard. Het kent een evenwicht tussen zichtbaarheid en transparantie enerzijds en vertrouwen en veiligheid anderzijds. Herkenbaar en uitgesproken steekt het politiebureau uit het vlakke landschap. De hoofdentree is uitnodigend en transparant, maar ligt wel beschut achter dijk en water.

Kloek en helder basisvolume met verbindende binnenwereld

Een heldere opbouw en transparante structuur karakteriseren het kloeke politiegebouw. De basis kent een vanzelfsprekende eenvoud: een compact vierkanten volume van vier verdiepingen dat op de hoek van de publieksentree wordt opgetild naar vijf en aan de andere zijde, bij de dienstentree, omlaag duikt naar drie verdiepingen. Uit deze vorm is een bijpassend vierkanten atrium gesneden dat zorgt voor licht en lucht, en ook verbinding faciliteert tussen de afdelingen. De looplijnen zijn kort en een gevoel van eenheid ontstaat doordat diverse afdelingen altijd in het zicht zijn. Een informele route loopt via de tribunetrap op de begane grond en trappen en loopbruggen op de verdiepingen naar het restaurant. Deze ingrepen versterken dit gevoel nog verder en stimuleren bovendien dat iedereen in beweging blijft binnen het verder gezonde gebouw.

Klaar voor de toekomst

Door een kolomloze overspanning van circa 14 meter met bijpassend installatieconcept, kunnen de verdiepingen volledig vrij ingedeeld worden. Alle typen kantoorconcepten zijn in te passen, van een traditioneel cellenkantoor tot een activiteitgerichte werkomgeving. Ook extra beveiligde functies, zoals laboratoria, ophoudcellen en verhoorkamers, passen op meerdere manieren in de plattegrond zonder andere functies in de weg te zitten. Het ontwerp zorgt voor een zeer flexibel gebouwgebruik, nu, en ook in de toekomst. Er is ruimte om organisatorische veranderingen op te vangen, om delen van het gebouw aan derden te verhuren, en ook op een toekomstige totale functiewijziging naar bijvoorbeeld een appartementengebouw, is voorgesorteerd.
Doordat de gevel niet dragend is kan het gebouw zonder constructieve ingrepen horizontaal uitgebreid worden en kan een lichte dakopbouw gerealiseerd worden. Het bijzonder duurzame ontwerp houdt zelfs al rekening met afbraak en hergebruik: de staalskelet constructie is demontabel waardoor de restwaarde en mogelijkheden voor een tweede leven maximaal zijn. Architect John Mol over het ontwerp: “De architectuur vindt haar oorsprong in de kernwaarden van de politieorganisatie en de identiteit van Zeeland. Het gebouw voelt daardoor als een herkenbaar thuis, een inspirerend en verbindend onderkomen, een betrouwbare thuishaven, waar men trots op is.”

Zeeuwse roots

De strakke aaneenschakeling van weilanden en akkers in het Zeeuwse landschap, vergezichten over land en water, de lange lijnen, ploegvoren in een akker en nauwkeurig vormgegeven aardappelruggen vormden de inspiratie voor de gevel. De groen-bruine tinten van het geanodiseerd aluminium nemen bij de veranderende luchten steeds nieuwe kleurschakering aan. Het ritme van open en gesloten gevelelementen is een golfbeweging die reageert op het achterliggende interieur, van rumoer naar rust, van openbaar naar privé en van onbeveiligd naar beveiligd. Van dichtbij is er in de gevel nog een extra verwijzing naar Zeeland te ontdekken; de perforaties zijn in de vorm van het Zeeuwse knopje, het bekende, traditionele Zeeuwse sieraad.

Het total engineering team waarmee dit project is gewonnen bestaat naast EGM architecten uit Valstar Simonis, Wolf Dikken en Aronsohn. Momenteel werkt het team aan de verdere uitwerking van het voorontwerp.