DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum

DP6 gaat samen met het Haags Historisch Museum en de gemeente Den Haag een plan maken om het museum te restaureren en uit te breiden. Het rijksmonument waarin het museum is gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd én van de huidige museumbezoeker. Het plan moet ook het Museumkwartier aantrekkelijker maken om te bezoeken. Als eigenaar van het historische pand heeft de gemeente geld uitgetrokken om dit restauratie- en uitbreidingsplan op te stellen. Over het budget voor de uitvoering is door de gemeente nog geen besluit genomen.
DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum | Project & Interieur
DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum | Project & Interieur
DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum | Project & Interieur
DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum | Project & Interieur
DP6 maakt plan vernieuwing Haags Historisch Museum | Project & Interieur

Ruimtegebrek voor presentaties en personeel, een sleetse uitstraling, een gebrekkige looproute door het gebouw én het gemis van een duidelijke verbinding met de stad worden met het plan van DP6 aangepakt. Om aan de duurzaamheidsambities van de gemeente te voldoen moeten installaties vernieuwd worden, zoals voor brandveiligheid en klimaatbeheersing. De verbouwingsplannen versterken ook het museale profiel van het Haags Historisch Museum. Het museum wil het verhaal van de stad vertellen met vier thema’s: Den Haag als regeringsstad, hofstad, stad van vrede & recht en stad van zand en veen. Daarnaast is er meer ruimte nodig voor publieksprogrammering en schoolbezoek. Vooruitlopend op de renovatieplannen opende premier Rutte op 30 september jl. de tentoonstelling Macht – 800 jaar Binnenhof, waarin het museum een bijdrage levert aan in het debat over regeringsstad Den Haag.

Een uitnodigend duurzaam 17e-eeuwse monument 

Het 17e-eeuwse onderkomen van het Haags Historisch Museum, de Sebastiaansdoelen, is in haar bestaansgeschiedenis vaak verbouwd. Het gebouw sluit in de huidige vorm niet meer aan bij de eisen van vandaag de dag voor een aantrekkelijk en uitnodigend museum. Daarbij heeft het interieur in de loop van de tijd veel van haar oorspronkelijke allure en karakter verloren. Bij de planontwikkeling wordt onderzocht of het mogelijk is latere toevoegingen te verwijderen en waardevolle onderdelen van het interieur en exterieur te restaureren. Ook is het de bedoeling om de publieksentree en de routing van het gebouw te verbeteren, de bezoekersfaciliteiten uit te breiden en een goede multifunctionele educatieruimte en extra ruimte voor actuele presentaties te realiseren. Als het plan wordt uitgevoerd, kan het museum haar opdracht vervullen als eigentijds en uitnodigend stadsmuseum met een nationale uitstraling.

DP6 en team maken ontwerp verbouwing Haags Historisch Museum

Deze zomer organiseerde de gemeente Den Haag een Europese aanbesteding om te komen tot de keuze voor een ontwerpteam. De visie van DP6 architectuurstudio sloot het beste aan bij de wensen en plannen van het museum en de voorwaarden van de gemeente. DP6 won de architectenselectie samen met de adviseurs Vis architecten, Galjema, ABT, Deerns en HiPlus. DP6 heeft veel cultuur- en publieksgebouwen gerealiseerd waaronder theaters, bioscopen en tentoonstellingspaviljoens. Het bureau ontwierp ook RADIUS, centrum voor hedendaagse kunst over ecologie en klimaat. Met de komst van partner Dick de Gunst in 2019 is hier nog een schat aan ervaring aan toegevoegd, door zijn belangrijke rol bij de verbouwing van onder meer het Mauritshuis in Den Haag en de Hermitage in Amsterdam. Samen met het Haags Historisch Museum en de gemeente Den Haag werkt het team momenteel aan het plan voor het vernieuwde Haags Historische Museum. Het definitieve ontwerp wordt in het voorjaar van 2022 gepresenteerd.