DGBC werkt samen in Europa voor ‘Whole Carbon Aanpak’

Algemeen 08-12-2020
DGBC werkt samen in Europa voor ‘Whole Carbon Aanpak’

DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project Building Life. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak, waarbij wordt gekeken naar de CO₂-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Uiteindelijk moet deze benadering opgenomen worden in nationale regelgeving en het beleid in de diverse landen. In Nederland is dit deels al verankerd in wetgeving.
DGBC werkt samen in Europa voor ‘Whole Carbon Aanpak’

Het project Building Life waar DGBC op inzet is gericht op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO₂-aanpak. De deelnemende Green Building Councils werken toe naar het concretiseren van een doelstelling per land. DGBC zal voor Nederland daarom een National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap opstellen om toe te werken naar een CO₂-arme gebouwde omgeving.

DGBC werkt samen in Europa voor ‘Whole Carbon Aanpak’

DGBC: ‘Embodied Carbon is een blinde vlek’ 

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO₂ in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. Die aanpak is nu vooral ingestoken op energiebesparing en hernieuwbare energie. Uit onderzoek blijkt dat van alle CO2 die bij de bouw en het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan twee derde vrijkomt tijdens de bouw en het onderhoud. Dit betekent dat niet alleen energiebesparing noodzakelijk is, maar dat de gehele bouwketen moet verduurzamen: van CO₂-neutrale productie tot CO₂-neutrale gebouwen, maar ook tijdens en sloop of hergebruik. Deze zogenaamde ‘embodied carbon’, is nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO₂-uitstoot.

Bijdragen aan Europese Green Deal

Het doel van het project is daarom om de deelnemende landen in Europa op een lijn te krijgen in de aanpak van de CO₂-uitstoot voor gebouwen, waarbij er ook Whole Life Carbon-doelstellingen worden vastgesteld en geïmplementeerd. De ambitie is dat deze doelstellingen zowel in het overheidsbeleid als in de strategische doelstellingen van de marktpartijen worden opgenomen. Zo willen de Green Building Councils een bijdrage leveren aan de EU Green Deal voor de bouwsector.

Samenwerking met markt en overheid

Het project start met een inventarisatie van de initiatieven die er op dit moment al zijn rondom het thema. DGBC onderzoekt dit met haar achterban; met marktpartijen, overheid en andere stakeholders. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is om deze partijen ook onderling meer met elkaar te verbinden. Cristina Gamboa, ceo van de World Green Building Council, sprak eerder dit jaar al op een webinar van Forbo Flooring Systems over CO2-neutraliteit. Zij benadrukt de urgentie van het project: “We bevinden ons middenin een klimaatcrisis. We kunnen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs niet halen als we niet de hele levenscyclus van een gebouw aanpakken. Dit geldt dus zowel voor grondstoffengebruik als de CO₂-uitstoot.” Ruben Zonnevijlle, Programmamanager Circulariteit bij DGBC, vult aan: “Voor ons in Nederland is het de uitdaging om de doelen voor circulariteit en energietransitie samen te brengen en ook daadwerkelijk te realiseren.”

Het project loopt van 2021 tot en met eind 2022 en wordt mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation en de Laudes Foundation. Het consortium bestaat naast DGBC en de WGBC uit negen andere Europese landen.