Daglichtfactoren voor een gezond binnenklimaat

Actueel 20-10-2020
Daglichtfactoren voor een gezond binnenklimaat

Daglicht is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel daglicht in een ruimte binnenkomt. Daar kan namelijk binnen één ruimte veel verschil in zitten. Eigenlijk is het belangrijk om te weten hoeveel daglicht er op elke plek in de ruimte is. Met daglichtfactoren kan dat. Daarom ontwikkelt NEN een praktijkrichtlijn over daglichtfactoren.
Daglichtfactoren voor een gezond binnenklimaat

Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met daglichtfactoren. Daarmee krijgen ze inzicht in het lichtbeeld van de ruimte. Met deze factoren kan een betere afstemming worden gemaakt met kunstlicht, waardoor energie bespaard kan worden. Ook geeft dit een beter/gelijkmatiger lichtbeeld wat zorgt voor meer welbevinden, hogere productiviteit en gezondheidsvoordelen.

Rekenpunten bepalen daglichtfactor


Een daglichtfactor is kort gezegd de verhouding tussen de hoeveelheid daglicht in een ruimte en de hoeveelheid daglicht buiten. Er bestaan veel programma’s die dit kunnen uitrekenen. De uitkomsten zijn echter niet altijd vergelijkbaar. Daarom zijn binnen Europa afspraken gemaakt in NEN-EN 17037, bijvoorbeeld over de plek van de rekenpunten. Aanvullend ontwikkelt NEN een praktijkrichtlijn (NPR 4057) met toelichting en nadere afspraken die bij de Nederlandse breedtegraad passen.

Regelgeving

In het Bouwbesluit 2012 wordt een daglichteis gesteld op basis van de raamoppervlakte. De vorm van de ruimte achter het raam maakt dan niets uit. In de praktijk is dat beslist anders. Op een werkplek die 2,5 meter uit de gevel ligt, is de daglichtdosis maar nauwelijks 25 procent van een werkplek die direct aan het raam is gelegen. Met daglichtfactoren is dat snel duidelijk. Daarom adviseert NEN het ministerie om daglichtfactoren in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) op te nemen, als moderne opvolger van NEN 2057.
Begin 2021 zal de publieke consultatie voor NPR 4057 worden gehouden. In een webinar zal de Nen de wijzigingen toelichten.

Meepraten over de inhoud van normen

Als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Verlichting’ houdt zich bezig met de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren, op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting, als noodverlichting en als openbare straatverlichting. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar [email protected].