Daglicht voor werkplekken

Een situatie die helaas in veel kantoorgebouwen met een atrium in Nederland voorkomt, is dat werknemers het daglicht in de verte waarnemen maar er onvoldoende over kunnen beschikken.
Daglicht voor werkplekken | Project & Interieur

Dit is te wijten aan het feit dat deze ruimtes weliswaar aan een atrium grenzen, maar nauwelijks daglicht toelaten. Dit betreft met name de ruimtes op de lagere verdiepingen. Dit wordt als zeer onprettig ervaren. Het Coelux-systeem zorgt ervoor dat op een artificiële wijze het daglicht de werkplekken bereikt. Door middel van deze systemen wordt de illusie gecreëerd dat het daglicht verder het gebouw binnenkomt. Hierdoor ontstaat het gevoel dat de gebruiker contact met buiten maakt en zal de beleving en het welbevinden van de medewerkers sterk verbeteren. Mensen voelen zich door het Coelux-systeem vitaler en energieker (wellbeing perception study, Bartenbach GmbH). Dit heeft een positieve invloed op hun productiviteit.

www.zola-bv.nl / www.coelux.com