Culemborgse meubelindustrie in de jaren vijftig en zestig

Algemeen 02-10-2020
Culemborgse meubelindustrie in de jaren vijftig en zestig

Ter ere van de Culemborgse meubelindustrie wordt op woensdag 14 oktober de website culemborgsemeubelmakers.nl gelanceerd. Hierop zijn interviews met oud-meubelmakers te bekijken en unieke foto’s en informatie over meubelfabrieken en hun meubelen uit de periode 1950-1970.
Culemborgse meubelindustrie in de jaren vijftig en zestig

De Culemborgse meubelindustrie floreerde tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In die tijd was er grote behoefte aan meubelen. Er werden in hoog tempo nieuwe woningen gebouwd en vanaf de jaren vijftig steeg de welvaart. Traditionele productiemethoden voldeden niet langer om aan de groeiende vraag naar meubelen te voldoen. Daarvoor waren naast hout ook nieuwe materialen nodig en moesten productieprocessen geoptimaliseerd worden. Massaproductie, standaardisatie en verregaande mechanisatie deden hun intrede. Dit leidde in de jaren vijftig tot een florerende meubelindustrie, waarvan ook veel bedrijven in Culemborg hebben geprofiteerd.

Oud-medewerkers Culemborgse meubelindustrie aan het woord

Over deze geschiedenis was wel een en ander bekend, maar wat nog ontbrak waren ooggetuigenverslagen, mondelinge verhalen van oud-medewerkers uit de Culemborgse meubelindustrie. Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen in productieprocessen heeft Stichting Gispen Collectie oud-medewerkers van vijf bedrijven geïnterviewd. Zij vertellen over hun werk in de periode 1950-1970 bij Coja, Van Gaasbeek & Van Tiel, Gelderland, Gispen en Palumbus. Daarvoor zijn van elk bedrijf steeds twee stoelontwerpen onder de loep genomen waarover verteld wordt.

Dit oral history-project is een initiatief van de Stichting Gispen Collectie en werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Cultuurfonds Culemborg en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.