Architectuurgemeenschap start samenwerkingsverband

Algemeen 09-07
(Foto: Petra van der Ree)
(Foto: Petra van der Ree)

Tijdens de opening de elfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam werd het samenwerkingsverband ‘Architectuur Overal’ aangekondigd. Dit samenwerkingsverband is een initiatief van het Nieuwe Instituut en mede ondertekend door Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), Vereniging Deltametropool (VDM) en VOLUME. Doel van de deelnemende partijen is om gezamenlijk naar voren te treden en samen te werken aan een bredere zichtbaarheid van architecten en ontwerpers, om zo een betere aansluiting te maken met politiek, maatschappij en iedereen daartussen. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband aanvullende ondersteuning aan de politiek om de toegevoegde waarde van architectuur voor Nederland te verbeteren.

(Foto: Petra van der Ree)
(Foto: Petra van der Ree)

Afgelopen zaterdag 29 juni werd Architectuur Overal aangekondigd, een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse architectuurorganisaties. De aankondiging vond plaats tijdens de opening van de 11e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam afgelopen weekend (IABR).

Naast het Nieuwe Instituut zijn Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), Vereniging Deltametropool (VDM) en VOLUME aangesloten.

Het doel van Architectuur Overal is om met een aantal van de belangrijkste vertegenwoordigers van de internationaal gerenommeerde Nederlandse architectuurgemeenschap gezamenlijk naar voren te treden en samen te werken aan een bredere zichtbaarheid van architecten en ontwerpers, om zo een betere aansluiting te maken met politiek en maatschappij. Het initiatief komt voort uit een belofte die de directie van het Nieuwe Instituut deed in een ingezonden brief in NRC op 25 augustus 2023.

Ruimtelijke uitdagingen

Nederland staat voor grote, ruimtelijke uitdagingen: onder andere door klimaatverandering, de energietransitie en de ontwikkeling van de circulaire economie, naast de bestaande grote woningbouwopgave. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn bij uitstek deskundig in het vertalen van (ruimtelijke) complexiteit naar concrete (bouw)plannen met een hoge kwaliteit. Een rijk cultureel architectuurlandschap kan deze ideeën vertalen naar het grote publiek.

Om deze reden nam de Tweede Kamer vorig jaar een motie van Sandra Beckerman (SP) aan, die onder meer opriep om de oprichting van een nieuw architectuurinstituut te onderzoeken. Ook werd er een rondetafelgesprek gevoerd met een aantal vertegenwoordigers uit de Nederlandse architectuurgemeenschap. Hieruit kwam voort dat de positie van architecten en de waardering en erkenning van hun werk versterkt moet worden, zodat de sector beter kan bijdragen aan de genoemde uitdagingen.

Gebruik bestaande initiatieven

De deelnemende organisaties van Architectuur Overal onderschrijven deze conclusie, maar menen dat een nieuw architectuurinstituut niet noodzakelijk is. Het is beter om in te zetten op een betere samenwerking tussen de bestaande initiatieven, instituten en organisaties en betere aansluiting op de politiek, bouwsector en maatschappij. Ook bestaat er al een geëngageerd cultureel landschap van (lokale) architectuurcentra, die het gesprek naar het bredere publiek kunnen brengen. 

Verschillende concrete acties samenwerkingsverband

Door gezamenlijk op te trekken, willen de ondertekenaars van Architectuur Overal deze bestaande initiatieven beter op elkaar afstemmen en laten aansluiten. Daarnaast zullen zij aanvullende ondersteuning bieden aan de politiek om de toegevoegde waarde van architectuur voor Nederland duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door een praktische introductie tot de sector aan de hand van de urgente thema’s, die het voor politici makkelijker maakt om bij de juiste kennis en contacten binnen de architectuursector te komen.

Ook zal een aantal partijen uit de coalitie samen een gezant voor ruimtelijk onderzoek en ontwikkeling beschikbaar maken, die de Tweede Kamer direct kan ondersteunen en zo het contact met en de ontwikkeling en inzichten vanuit architectuur versterkt.