Ahrend herstelt in het vierde kwartaal van heftig coronajaar

Koninklijke Ahrend presenteert betere resultaten dan de kantoorinrichter in de eerste helft van 2020 nog verwachtte. Toen hield Ahrend rekening met een omzetterugval van 35 procent als gevolg van bedrijfsorders die door de coronamaatregelen tot nader order door grote werkgevers on hold werden gezet. 
Ahrend herstelt in het vierde kwartaal van heftig coronajaar  | Project & Interieur

Volgens topman Eugène Sterken van Ahrend heeft vooral de snelle anticipatie op de nieuwe werkrealiteit waarin direct duidelijk werd dat meer thuiswerken van blijvende aard zou zijn ervoor gezorgd dat het bedrijf in 2020 zijn omzetverlies heeft weten te beperken tot -23 procent bij hogere bruto marges en een sterke cashflow. Naast strak kostenmanagement dat leidde tot een daling van de operationele kosten met 11 procent en het naar voren halen van een al geplande reorganisatie bleef Ahrend ook investeren, met name in productontwikkeling en de verdere uitbouw in Frankrijk.

Gang van zaken Ahrend in 2020

De vraag naar thuiswerkoplossingen is sinds eind 2020 exponentieel toegenomen. Ahrend verwacht hiermee in 2021 meer dan 30m euro omzet te kunnen genereren. Ahrend speelde hierop al vroeg in het jaar in met een volledig digitaal verkoopkanaal. 80 procent van de thuiswerkomzet wordt nu gerealiseerd met klant-specifieke thuiswerkwinkels (exclusieve bestelportals voor medewerkers van bedrijven) en 20 procent via de grote online retailers en de eigen webwinkels van Ahrend. Zo’n 15 procent van de thuiswerkomzet wordt door klanten geleased. Ahrend moest hiervoor gedurende het jaar een grote transitie doormaken namelijk van primair een klant-order gestuurd naar ook een voorraad gestuurd businessmodel. Onlangs nam het bedrijf speciaal hiervoor een 15.000 m2 groot distributiecentrum (DC) in gebruik waarmee de capaciteit opgeschroefd kon worden naar zo’n 6.000 leveringen per week. 

Eugène Sterken: “We hebben speciaal voor thuiswerken het assortiment uitgebreid en fijnmazige distributie ingericht. Ahrend en Gispen zijn kwaliteitsmerken met een herkenbaar Nederlands design wat ook tot uitdrukking komt in de online referenties. Mensen kiezen voor hun thuiswerkplek bewust voor langdurig zitcomfort en ergonomie om nek- en rugklachten te voorkomen. De merkbekendheid, gekoppeld aan de betrouwbare kwaliteit van Ahrend en Gispen meubilair en in combinatie met de volledige digitale ontzorging vanuit voorraad hebben voor een aanzienlijk marktaandeel gezorgd in dit nieuwe segment. Het heeft alles tezamen ook veel nieuwe klanten opgeleverd.”

Kantoor ‘verboden terrein’

Sinds de uitbraak van Corona zijn kantoren ‘verboden terrein’. Dat is volgens Sterken een ongekende situatie voor iedereen die eerder regelmatig op kantoor werkte – het werkende leven staat op zijn kop – en dat heeft uiteraard ook direct gevolgen voor Ahrend als kantoorinrichter. De crisis bracht bovendien enorme logistieke uitdagingen met zich mee voor Ahrend dat gevestigd is in 24 landen in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Zowel voor de bevoorrading van de verschillende productielocaties als voor de leveringen aan klanten. Sterken is trots op het getoonde ondernemerschap binnen het bedrijf waardoor Ahrend zonder noemenswaardige disrupties zijn klanten wereldwijd heeft kunnen blijven beleveren. Naar het einde van het jaar kon het omzetverlies aanzienlijk worden beperkt tot -23 procent, terwijl de achterstand in de orderportefeuille werd teruggebracht tot -8 procent. De kantoorinrichter kon daarbij profiteren van de brede investeringen en innovaties in haar productportfolio en merkbeleving waardoor de bruto marge met 2 procent steeg, terwijl de operationele kosten met 11 procent werden teruggebracht. 

Verwachtingen Ahrend 2021

Geholpen door de toename aan thuiswerkopdrachten en goede ontwikkelingen in Frankrijk is de wereldwijde omzetdaling in het eerste kwartaal van 2021 verder teruggebracht en verwacht Ahrend in het eerste halfjaar van 2021 verder te herstellen. Naast het bedrijfsleven ziet Ahrend ook de vraag naar thuiswerkplekken toenemen vanuit hoge scholen en universiteiten. Een eerste teken dat digitaal lesgeven op afstand in het hoger onderwijs, ook in de toekomst, zijn plek zal behouden. Aan de centrale overheid heeft Ahrend ook zijn hulp aangeboden bij het formuleren van haar visie op thuiswerkbeleid. Ahrend, dat ondanks de 23 procent omzetterugval in 2020 geen beroep deed op NOW, staat in de startblokken om ook de overheid te voorzien van thuiswerkplekken.

Flexibilisering en modernisering

Eind 2020 heeft Ahrend tevens een doorstart gemaakt met de verdere flexibilisering en modernisering van de wereldwijde productie en logistiek. In dit kader zullen de productielocaties van Culemborg en Sint Oedenrode worden samengevoegd en wordt er 10m euro geïnvesteerd in een volledig geautomatiseerde houtverwerking in Tsjechië. Ahrend verwacht dat de eerder aangekondigde reorganisatie in Nederland eind 2021 zal zijn afgerond en dat dit de resultaten verder zal ondersteunen. Eerder dit jaar bereikte Ahrend rondom de reorganisatie overeenstemming met de vakbonden over een sociaal plan. 

Sterken is voorzichtig positief, maar waagt zich nog niet aan voorspellingen voor het gehele jaar 2021. Alle ogen zullen de komende tijd gericht zijn op de terugkeer naar kantoor. Veel zal afhangen van de snelheid waarmee mensen in Europa gevaccineerd worden en vanaf wanneer de overheden het advies om thuis te werken zullen intrekken en het werken op kantoren weer accepteren. “Internationaal hebben we in Frankrijk, Engeland, het Midden-Oosten en in China enkele mooie opdrachtgevers als nieuwe klanten mogen verwelkomen. Het tweede halfjaar blijft echter onzeker. Hoe dan ook zal de omzet nog ruim achterblijven bij het recordjaar in 2019”, zo stelt de Ahrend-topman.

Bemoedigend is volgens Sterken zeker dat het aantal internationale aanvragen voor aanpassingen van kantoren in de afgelopen weken sterk is toegenomen en ook de webinars die Ahrend organiseert omtrent hybride werken druk bezocht worden. De hybride werkomgeving faciliteert de behoefte aan flexibiliteit en ruimtes om de per persoon en moment verschillende activiteiten zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. Toch bespeurt hij daarbij nog terughoudendheid als het gaat om definitieve bestellingen. 

Space-in-Space

Ahrend verwacht dit jaar een grote vraag naar zogenaamde ‘space-in-space’-oplossingen die in het bestaande vloeroppervlak en indeling van open ruimtes eenvoudigweg geplaatst kunnen worden. Medewerkers worden zo ondersteund om comfortabel en geconcentreerd te overleggen en videobellen, zonder collega’s te storen. Dit sluit aan bij de verwachting dat er ook in de toekomst meer digitaal en minder fysiek zal worden overlegd waardoor tegelijkertijd op reistijd en -kosten blijvend kan worden bespaard. Een groeiende behoefte aan persoonlijke ruimte en hygiëne zullen een nieuwe dimensie toevoegen aan het welzijn op kantoor. “Mensen zullen niet zomaar terugkeren naar druk bezette kantoren en weer gaan forenzen, nu ze uit veiligheidsoverwegingen al ruim een jaar thuiswerken en ook de voordelen daarvan inzien. Tegelijkertijd blijft het kantoor een belangrijke rol spelen in de bedrijfscultuur en is het onmisbaar als ontmoetingsplek en aanjager van innovatieve en creatieve processen. Met doordachte aanpassingen kan het kantoor haar aantrekkingskracht herwinnen en daarmee een veilige en effectieve terugkeer mogelijk maken”, aldus Sterken.