80 procent Nederlandse architecten gebruikt BIM

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat dat de kennis en het gebruik van BIM (Building Information Modelling) onder Nederlandse architecten snel is toegenomen om verschillende redenen. Zo is er een hogere vraag vanuit de markt, in het bijzonder van overheidsinstanties. Ook willen sommige grote investeerders dat projecten in BIM worden uitgevoerd, omdat het sneller gaat en de faalkosten vermindert. Maar in hoeverre is BIM echt al geïmplementeerd in het Europese bouwproces?
80 procent Nederlandse architecten gebruikt BIM  | Project & Interieur

Kijkend naar het BIM-gebruik onder architecten per land in Europa, ziet USP Marketing Consultancy dat Nederland een sterke leidende positie inneemt. 80 procent van de Nederlandse architecten gebruikt BIM. Waarom is het zoveel hoger dan in de rest van Europa? De overheid verplicht het gebruik van BIM hier namelijk niet, wel is de sector over het algemeen meer gedigitaliseerd en meer gewend aan samenwerking tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld de hoofdaannemers, de bouwbedrijven, de elektrische installatiebedrijven en adviseurs. BIM faciliteert deze samenwerking. Nederland werkt ook veel met prefab wat het gebruik van BIM aannemelijker maakt.
In andere landen wordt BIM voornamelijk gebruikt voor grote utiliteitsbouwprojecten of hoogbouwprojecten in de woningbouw. In Nederland zijn hele wijken gebouwd met één vergelijkbaar ontwerp. Normaal gesproken zou het gebruik van BIM te duur zijn. Het gebruik van BIM is dan ook een stuk logischer bij ontwerpen voor 20 of 30 huizen zoals dat in Nederland gebruikelijk is.

Niet alleen voor Nederlandse architecten sterke ontwikkeling

De European Architectural Barometer Q4 2019 laat zien dat het BIM-gebruik in Frankrijk de afgelopen jaren snel is toegenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan wetgeving. In het Verenigd Koninkrijk is het BIM-gebruik ook op een hoger niveau. Het groeit echter niet meer zo snel als in Nederland. Voornamelijk in utiliteitsbouw- en hoogbouw projecten wordt met BIM gewerkt in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt slechts een selecte groep architecten aan deze BIM-projecten. In België is het BIM-gebruik snel toegenomen; met buurlanden die hun BIM-gebruik sterk intensiveren, is het logisch dat België door deze landen wordt beïnvloed.
Nu lopen Spanje, Polen, Duitsland en Italië nog achter, maar de adoptie van BIM neemt in sommige van deze landen al wel toe. Er kan een sterke toename van BIM-gebruik worden verwacht in de komende jaren, vooral in Spanje. In 2023 neemt Spanje de tweede plaats over van het Verenigd Koninkrijk, omdat 39 procent van de Spaanse architecten van plan is om BIM over 1 tot 2 jaar te gaan gebruiken. Terwijl 59 procent van de Britse architecten die momenteel BIM nog niet gebruiken, aangeeft niet van plan te zijn om BIM te gebruiken in de komende jaren.

BIM-gebruik blijft toenemen onder architecten

Nederland blijft de komende jaren koploper omdat Nederlandse stakeholders in de bouw veel geavanceerder zijn op het gebied van digitalisering. In de komende jaren verwacht USP Marketing Consultancy een algehele voortzetting van BIM-adoptie, BIM zal steeds meer worden aangenomen in alle Europese landen.

De website Pi-online biedt actualiteit voor professionals uit de architectuur- en interieurbranche. De rubriek Projecten biedt beschrijvingen van onlangs gerealiseerde gebouwontwerpen.