Colofon

Pi, Project & interieur, uitgave van Sanders Woonmedia

Redactie
Hoofdredacteur: Rutger van Oldenbeek, rutger@sandersmedia.nl
Contentregisseur: Job van der Mark

Postbus 15341, 1001 MH Amsterdam
Tel.: 06-21171337
Email: redactie.pi@interieur.net
www.pi-online.nl

Advertenties
Hielke van der Werf
Tel.: 020-5736056
E-mail: h.v.d.werf@bdu.nl

Abonnementen
Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Pi
Sanders Woonmedia
Telefoon: 088 – 226 66 88
E-mail: sanders@mijntijdschrift.com

Managementteam Sanders Woonmedia
Peter Vorstenbosch (Uitgever)
Martin ten Hoven (Salescoördinator)

Vormgeving
Frizzon, Duiven

Druk
Damen Drukkers, Werkendam