Colofon

Pi, Project & interieur

Redactie
Hoofdredacteur: Rutger van Oldenbeek, r.v.oldenbeek@bdu.nl
Contentregisseur: Job van der Mark

Postbus 15341, 1001 MH Amsterdam
Tel.: 06-21171337
Email: redactie.pi@interieur.net
www.pi-online.nl

Advertenties
Hielke van der Werf
Tel.: 020-5736056
E-mail: h.v.d.werf@bdu.nl

Abonnementen
Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Pi
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel.: 0342-494 882
E-mail: service@bdu.nl

Managementteam BDUvakmedia
Ron van de Hoef (commercieel manager)
Peter Vorstenbosch (hoofd content)

Vormgeving
Giesbers Communicatie Groep, Duiven

Druk
Vellendrukkerij BDU, Barneveld