Vraagbaak voor coronagerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

Actueel
Coronacrisis 
‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak beschikbaar waar professionals terecht kunnen met alle technische vragen over coronagerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd). Onder meer vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen, rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici, komen aan bod.

De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, met internationale afstemming. Vragen kunnen worden gesteld via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

Gebundeld in vraagbaak

De veelgestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van OTIB, Techniek Nederland en onlineplatform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Relevante links

Techniek Nederland Technische FAQ Corona: https://www.technieknederland.nl/faq-corona-technisch
ISSO KennisBank voor Technische kennis: kennisbank.isso.nl
OTIB: www.OTIB.nl/coronavirus
TVVL Connect: https://tvvlconnect.nl/thema/corona-in-gebouwbeheer-en-installatietechniek
Vraagbaak gebouwinstallaties en Corona: helpdesk@corona-techniek.nl
Vraagbaak ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/kennis-expertise-coronacrisis/